Yazar Detayları

ÇAHANTİMUR, Arzu

  • Cilt 7, Sayı 2 (2008) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Sürdürülebilir kentsel gelişmeye sosyokültürel bir yaklaşım: Bursa örneği
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1645