Yazar Detayları

DİKBAŞ, Attila

 • Cilt 7, Sayı 1 (2008) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Bina tasarım ve kullanım süreçlerinin işletme odaklı birleştirilmesi: Endüstri temel sınıflamaları tabanlı bir model
  Özet  PDF
 • Cilt 1, Sayı 1 (2002) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Web-tabanlı bütünleşik yapım yönetim sistemi modeli
  Özet  PDF
 • Cilt 10, Sayı 1 (2011) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Uyuşmazlık çözüm yöntemi seçimi için bir karar verme yaklaşımı
  Özet  PDF
 • Cilt 10, Sayı 1 (2011) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Yüklenici inşaat firmaları için çok kriterli performans ölçme modeli geliştirilmesi
  Özet  PDF


ISSN: 1307-1645