Yazar Detayları

EDGÜ, Erincik

  • Cilt 7, Sayı 1 (2008) - İTÜ'DE TAMAMLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
    Acil durumlarda hastane sirkülasyon sistemlerinin performansı için bir model
    Özet  PDF
  • Cilt 2, Sayı 1 (2003) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Konutlarda mekansal dizin verilerinin mekan tercihleri ile ilişkisi
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1645