Yazar Detayları

ERCOŞKUN, Kerem

  • Cilt 7, Sayı 1 (2008) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
    Bina tasarım ve kullanım süreçlerinin işletme odaklı birleştirilmesi: Endüstri temel sınıflamaları tabanlı bir model
    Özet  PDF


ISSN: 1307-1645