Yazar Detayları

ESİN, Nur

 • Cilt 6, Sayı 1 (2007) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  İnsan - Mekân iletişim modeli bağlamında konutta psiko-sosyal kalitenin irdelenmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 6, Sayı 1 (2007) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  İnsan - Mekân iletişim modeli bağlamında konutta psiko-sosyal kalitenin irdelenmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 4, Sayı 2 (2005) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Türk inşaat endüstrisinde iş değerleriyle ilgili kültürel profil
  Özet  PDF
 • Cilt 9, Sayı 2 (2010) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Toplu konut üretiminde kullanıcı tatmini yönelimli bir veri toplama modeli: Kalite Fonksiyon Yayılımı
  Özet  PDF


ISSN: 1307-1645