İTÜDERGİSİ/c, Cilt 6, Sayı 1 (2008)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Bir vektör Gürsey modelinin renormalizasyon grubu analizi

Ferhat TAŞKIN, Mahmut HORTAÇSU

Özet


Fermiyonlar doğanın vazgeçilmez yapıtaşlarıdır. Sadece Fermiyonları kullanarak doğayı açıklayan bir model kurmak tekrar eden bir fikirdir. Bu doğrultuda bir deneme de Gürsey'in çalışmasıdır ve bu çalışmada polinom olmayan Lagrange fonksiyonu kendi kendine etkileşen spinörleri tanımlamak için yazılmıştır. Bu modelin önemi konformal değişmez olması ve klasik çözümlere sahip olmasıdır. Kortel bu teori için sonradan instantonik ve mezonik çözümler olduğu gösterilen bir çözüm bulmuştur. Akdeniz ve diğerleri (1982, 1983) tarafından vektör Gürsey modeline eşdeğer polinom Lagrange fonksiyonu yazılması ve kuantize edilmesi için bir kaç çalışma yapılmıştır. Eşdeğer modelde temel alanların birbirleriyle saçılmaları entegral sınırı sonsuza götürüldüğünde yani cut-off kaldırıldığında sıfır olmaktadır. Diğer alanlardan oluşturulan, diğer bir deyişle kompozit olan alanların birbirleriyle saçılmaları sonlu kalmaktadır ve kompozit alanlarla spinör alanların etkileşmeleri sıfır saçılma genliğine sahiptir. Sonuç olarak temel spinör alanlar için sonlu renormalizasyona sahip model elde edilmiştir. Cut-off kaldırıldığında etkileşmelerin sıfırdan farklı olduğu model, başka bir deyişle trivial olmayan model arayışlarına modele skaler alan eklenerek devam edilmiştir. Önceki modele ait bazı özelliklerin değiştiği görülmüştür. Modelde bazı etkileşmeler için sonsuz renormalizasyona ihtiyaç vardır. Model için renormalizasyon grubu denklemleri oluşturulup çözümler elde edildiğinde kuantum elektro dinamiğinde çok iyi bilinen "Landau Kutbu"  problemi ile karşılaşılmıştır. Landau kutbu probleminin kaldırılması için polinom Lagrange fonksiyonuna değişik gruplarda skaler ve/veya vektör alanlar eklenmiştir ve altı tane yeni model oluşturulmuştur. Oluşturulan modellerin sadece bir tanesinde Landau kutbu bulunmadığı görülmüştür ve trivial olmayan bir model elde edilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Kompozit parçacıklar, bağlı model, renormalizasyon grubu.


Tam Metin: PDF