İTÜDERGİSİ/c, Cilt 3, Sayı 1 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Alopecosa fabrilis (Clerck, 1757) (Araneae, Lycosidae) örümceğinin zehir bezi ve zehiri üzerine bir çalışma

Meltem MARAŞ, Kültiğin ÇAVUŞOĞLU, Abdullah BAYRAM

Özet


Alopecosa fabrilis (Clerck, 1757) örümceğinin zehir bezinin morfolojik yapısı taramalı elektron mikroskobun (SEM)’da incelenmiştir. Prosomada yer alan zehir bezi bir çift olup silindir şeklindedir. Bezin tüp şeklinde bir gövde kısmı ve bununla bağlantılı bir kanaldan meydana geldiği görülmüştür. Bezin etrafı ise çizgili kas lifleri ile kuşatılmıştır. Zehir bezinde üretilen zehir gerek insanlar gerekse de diğer canlılar için toksiktir. Na+ ve Ca++ elementlerince zengin olduğu bulunmuştur. Bu analiz sonuçları zehir içeriğinin sinir ve kas sistemi üzerine etkili olduğunu göstermiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Alopecosa fabrilis, elementer analiz, taramalı elektron mikroskop (SEM), zehir bezi.


Tam Metin: PDF