İTÜDERGİSİ/c, Cilt 3, Sayı 1 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Camsı geçiş civarında kritik üslerin çalışılması; zaman ayrımlı floresans çalışma

Demet KAYA, Önder PEKCAN

Özet


Serbest radikal çaprazbağ kopolimerizasyonu (FCC) ile elde edilen etilmetakrilat (EMA) kopolimerizasyonunda zaman ayrımlı floresans teknik kullanılarak camsı geçiş çalışılmıştır. Floresans molekül olarak Piren (Py) seçilmiştir.  Floresans bozunum eğrilerinden piren molekülünün floresans yaşam zamanı hesaplanmış ve camsı geçişin izlenmesi için kullanılmıştır. Camsı yapı oluşumu ile reaksiyon ortamının yoğunluğundaki değişim piren moleküllerinin floresans verimini etkiler. Bu etki farklı sıcaklık ve çapraz bağlayıcı konsantrasyonlarında EMA’nın camsı geçişinin çalışılmasına olanak sağlamıştır.  Camsı geçiş noktası civarında jel kesrine ve ortalama küme büyüklüğü ait kritik üsler b=0.36±0.002 ve  g=1.68±0.01 hesaplamış ve sonuçlar sızma teorisi ile uyum içerisinde bulunmuştur.

 

Anahtar Kelimeler: Camsı geçiş, kritik üsler, zaman ayrımlı floresans teknik.


Tam Metin: PDF