İTÜDERGİSİ/c, Cilt 3, Sayı 1 (2005)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Çözelti içinde çapraz bağlanabilen poli(izobutilen) esaslı jeller

Selda DURMAZ SEZGİNGİL, Oğuz OKAY

Özet


PIB jelleri, butil kauçuğunun toluen çözeltisi içerisinde çözünmesi ve sülfürmonoklorürün (S2Cl2) çözelti içinde çapraz bağlayıcı olarak kullanılması ile hazırlanmıştır. Çözelti polimerizasyonu ile silindirik şekilli, süspansiyon polimerizasyonu ile çapları 0.1-2 mm arasında değişebilen jel küreler sentezlemiştir. Sentezlenen bu jellerin çözücü karışımlarındaki şişme davranışları incelenmiştir. Toluen içersinde şişirilen jellerin şişme kapasiteleri sülfürmonoklorür konsantrasyonun azalmasıyla artmıştır. Çözelti içerisinde çapraz bağlanan PIB jellerinin çözünürlük parametresi 16.8 ± 0.8 Mpa0.5 olarak bulunmuştur. Bu değer çözücüsüz (bulk) çapraz bağlı jeller için belirlenmiş değere karşılık gelmektedir.

 

Anahtar Kelimeler : PIB, Butil kauçuğu, Sülfürmonoklorür, jel, süspansiyon polimerizasyonu.


Tam Metin: PDF