İTÜDERGİSİ/c, Cilt 2, Sayı 1 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

3'-N-Tiyokarbamat paklitaksel türevlerinin sentezi ve biyolojik aktivite çalışmaları

Bekir KARLIĞA, Naciye TALINLI

Özet


Paklitaksel (Taxol®), porsuk ağacı (Taxus Brevifolia) kabuğundan izole edilen doğal bir diterpen alkaloididir. Paklitaksel,mikrotübül polimerine bağlanarak depolimerizasyona karşı kararlılığın sağlanmasında rol oynar. Günümüzde göğüs ve rahim kanserlerinin kemoterapisinde kullanılan en önemli ilaçlardan biridir.Paklitaksel üzerine yapılan araştırmalardaki amaçlardan biri de yapısal olarak daha basit ancak klinik olarak daha etkili analogların sentezlenmesidir. Sentezlenen paklitaksel analoglarının büyük bir kısmı 3'-N pozisyonunun türevlendirilmesiyle elde edilmiştir.Bu çalışmada yan zincirinde tiyokarbamat ve 2-tiyenil içeren yeni paklitaksel türevlerinin sentezi gerçekleştirilmiştir. Sentezlenen bu paklitaksel türevlerinin A2780 memeli yumurta hücrelerindeki aktiviteleri ölçülmüştür. Yapılan aktivite testlerinde bazı bileşiklerin Taxol ile kıyaslanabilen aktivite değerlerine sahip olduğu görülmüştür.

 

Anahtar Kelimeler: Paklitaksel, tübülin, tiyokarbamat.


Tam Metin: PDF