İTÜDERGİSİ/c, Cilt 2, Sayı 1 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

İndolün tiyofen ile elektrokimyasal kopolimerizasyonu

Şerife ÖZKARA, Sezai SARAÇ, Esma SEZER

Özet


İndolün Tiyofen varlığında elektrokimyasal polimerizasyonu in-situ ve ex-situ spektroelektrokimyasal olarak incelenmiştir.  In-situ spektroelektrokimyasal çalışma sonucunda çözünen oligomerik çiftlere ait olabileceği düşünülen 390 nm’de elde edilen absorbans değerleri ile Döngülü Voltamogram sonucunda 600 mV’da elde edilen akım değerleri arasında bir korelasyon gözlenmiştir. Kopolimerizasyonda tiyofen oranı arttırıldıkça iletkenlik değerlerin de artışlar gözlenmiştir. nBINB/nBThB:1/1 olduğu durumda iletkenlik 19 kat artarken nBINB/nBThB:1/10 olduğu durumda ise 60 kat artmıştır. Döngülü Voltamogram ile polimerizasyonun potansiyodinamik incelenmesi sonucunda akımlardaki artışlarda iletkenliğe benzer olmuştur. Böylece polimerin kaplanması sırasında elde edilen akım değerleri oluşan polimerin iletkenliği hakkında bilgi verebilmektedir. Th oranı arttıkça TBgB değerlerinde de artışlar gözlenmiştir. Deneysel sonuçlar hem elektrod yüzeyinde hem de çözeltide kopolimerizasyonun gerçekleştiğini desteklemektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Poliindol, İndol-tiyofen kopolimeri.


Tam Metin: PDF