İTÜDERGİSİ/c, Cilt 2, Sayı 1 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

1,8-diketonlardan halka kapama reaksiyonuyla BEDT-TTF türevlerinin sentezi

Figen TÜRKSOY, Ümit TUNCA, Turan ÖZTÜRK

Özet


TTF türevlerinin sentezine yönelik çalışmalar son yıllarda artış göstermiştir. Günümüzde “tetratiyafulvalen” sınıfı organik süperiletkenlerde süperiletkenlik özelliği en yüksek 12.8K’de bis(etilenditiyo)tetratiyafulvalen (BEDT-TTF veya ET)’nin Cu[N(CN)2]Cl ile yaptığı “charge-transfer” tuzu ile gözlenmiştir. Süperiletkenlik; elektrik akımının iletilmesi sırasında direncin yok olması ve materyalin üzerine uygulanan manyetik alanın süperiletken tarafından itilmesi (Meissner etki) ile açıklanmaktadır. Bu çalışmanın amacı 1,8-diketonlardan Lawesson’s reaktantı ve P4S10 ile halka kapama reaksiyonu sonucu 1,4-ditiyin ve tiyofen elde etmektir. Ph, 4-CH3OPh, 4-BrPh ve CH3 gibi fonksiyonel gruplar taşıyan bu maddeler 4,5-di(methylsulfanyl)-1,3-dithiol-2-one ile birleştirilerek üç ürün elde edilmiştir. Bu ürünlerin yapısı NMR( 1H, 13C), MASS ve Elementel Analiz ile karakterize edilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Süperiletkenlik, TTF türevleri, LR ve P4S10.


Tam Metin: PDF