İTÜDERGİSİ/c, Cilt 1, Sayı 1 (2002)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Süpersimetrik alan teorileri ve kohomoloji

S. Kayhan ÜLKER, Mahmut HORTAÇSU

Özet


Bu çalışmada, genel anlamda süpersimetrik alan teorilerinin kohomolojik yapısı çalışılmıştır. Kohomoloji problemi süpersimetri cebri kullanılarak tanımlanmıştır. Süpersimetrik alan teorilerinin eylemlerinin ilgili çokluların en üst elemanı olduğu kullanılarak elde edilen bu kohomoloji probleminin çözümleri yardımıyla bu eylemlerin düşük boyutlu alan polinomlarının çoklu süpervaryasyonları olarak temsil edilebileceği gösterilmiştir. Bu yaklaşımın bir uygulaması olarak Wess-Zumino modelinin kohomolojik yapısı incelenmiştir. Elde edilen sonuçlardan modelin eyleminin kinetik, kütle ve etkileşme terimlerinin kabuk-dışı süpersimetrik durum için tam olarak düşük boyutlu alan polinomlarının kiral ve/veya anti-kiral çoklu süper varyasyonları ile yazılabileceği gösterilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Süpersimetri, süpersimetrik alan teorileri, kohomoloji.


Tam Metin: PDF