İTÜDERGİSİ/c, Cilt 1, Sayı 1 (2002)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Bakır buharı termiyonik vakum ark deşarjın karakteristikleri

Tamer AKAN

Özet


Saf metal buharlarında bir deşarjın oluşturulması ve çalışılması, metal atomlarının uygun buhar basıncını elde etmek için gerekli sıcaklığın yüksek olması nedeniyle zor bir problemdir. Termiyonik vakum ark (TVA) deşarj, doğrudan ısıtılan termiyonik katotlar kullanarak anotun buharlaşmasıyla oluşan yeni tip bir deşarjdır. Saf metal buharlarındaki bu deşarj, herhangi tür metal buharlarında ve ayrıca erimeyen metallerin buharlarında da oluşturulabilmektedir. TVA deşarj, yönlendirilmiş enerjili iyonlar içeren saf, gaz karışımı bulunmayan metal buharı plazması üretmektedir. TVA deşarjların gözlenen akım voltaj karakteristikleri, termiyonik katotun sıcaklığına, buharlaştırılan anot materyalinin cinsine ve elektrotların birbirine göre konumuna bağlıdır.

 

Anahtar Kelimeler: Bakır, metal buharları, termiyonik katot, vakum ark deşarj.


Tam Metin: PDF