İTÜDERGİSİ/c, Cilt 6, Sayı 1 (2008)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Lallemantia canescens (L) Fisch & Mey bitkisinin ve kallus doku kültürünün antioksidan aktivitesi

Serap ŞAHİN BAŞAK, Ferda CANDAN

Özet


Lallemantia canescens (L) Fisch & Mey Azerbeycan, Ermenistan, İran ve Türkiye’yi kapsayan geniş bir coğrafyada yetişmektedir. Çalışmamızda, Lallemantia canescens ve aynı bitkinin in vitro kallus kültürünün hem taze hem de metanol özütlerinin kararlı bir radikal olan 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) ile reaktif oksijen türleri olan hidroksil (·OH), süperoksit (O2.-) radikalleri ve lipid peroksidasyon inhibisyon özellikleri çalışılarak, antioksidan aktiviteleri araştırılmıştır. Deneylerde standart olarak bütillenmiş hidroksi toluen (BHT), kurkumin ve askorbik asit kullanılmıştır. Lallemantia canescens ile in vitro kallus kültürünün metanol özütlerinin toplam fenol, toplam flavonoid ve toplam antioksidan aktivitelerinin nicel olarak belirlenmesi için spektrofotometrik yöntemler kullanılmıştır. Özütlerin toplam fenol içerikleri Folin-Ciocalteu belirteciyle, toplam flavonoid miktarları aliminyum klorür metoduyla ve toplam antioksidan aktiviteleri ise fosfomolibden yöntemi ile tayin edilmiştir. Tüm Lallemantia canescens örneklerinin, kararlı bir radikal olan DPPH ile,  Fe3-askorbat-EDTA – H2O2 sistemi ile oluşturulan hidroksil radikalini (·OH)  temizledikleri saptanmıştır. Lallemantia canescens ve kallus doku kültürü metanol özütlerinin, ksantin-ksantin oksidaz sistemi ile oluşturulan süperoksit radikalini (O2.-) ve sıçan karaciğer homojenatında tiyobarbütirik asit reaktif substratları (TBARS)’nın oluşumu ile belirlenen lipid peroksidasyonunu da inhibe ettikleri bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda, Lallemantia canescens ile in vitro kallus kültürünün hem taze hemde metanol özütlerinin radikalleri temizleyerek ve lipid peroksidasyonunu inhibe ederek antioksidan aktiviteye sahip oldukları saptanmıştır. Lallemantia canescens ve kallus doku kültürü metanol özütlerinin yüksek toplam flavonoid ve toplam fenol içerikleri nedeniyle, biyoaktif moleküller için iyi birer kaynak olabilecekleri gözlenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Lallemantia canescens, kallus kültürü, serbest radikal, antioksidan.

 

 


Tam Metin: PDF