İTÜDERGİSİ/c, Cilt 8, Sayı 1 (2010)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Iota karagenan jellerinde şişme kinetiği: Floresans çalışma

Özlem TARI İLGİN, Önder PEKCAN

Özet


Fiziksel jeller, sıcaklık ve iyon etkisi gibi faktörlerin değiştirilmesi ile sol ve jel durumları arasında tersinir bir dönüşüm meydana getirirler. Gıda sektöründe katkı maddesi olarak, tıp ve ilaç sektöründe yapay organ uygulamalarında ve ilaç denetim sistemlerinde, tekstil sanayinde boyama ve giyim eşyalarında dayanıklılık arttırıcı olarak kullanılmaktadırlar. Birçok uygulama alanına sahip olan fiziksel jellerin yapısında bulunan başlıca biyopolimerlere örnek olarak hayvansal dokulardan elde edilen jelatin, deniz yosunu ve alglerden elde edilen karagenan ve agarose gösterilebilir. Karagenan, kırmızı deniz yosunundan elde edilen sülfatlı polisakkarittir. İçerdikleri 3.6 anhidro-D-galaktoz miktarı ve ester sülfat gruplarının sayısı ve konumunun farklı olması farklı tipte karagenanlar oluşmasına neden olur. Kappa, iota ve lambda olmak üzere üç temel çeşit karagenan vardır ve hepsi farklı jel özelliklerine sahiptir. Bu çalışmada fiziksel jeller sınıfından iota karagenan jelleri kullanılmıştır. Disk şeklinde hazırlanan iota karagenan jellerin şişme kinetiğine sıcaklık etkisini incelemek için floresans teknik kullanılmıştır. Floresans molekül olarak suda çözünebilen piranin kullanılmıştır. Floresans şiddet, I ve saçılan ışık şiddeti, Isc şişme zamanının fonksiyonu olarak izlenmiştir. Floresans şiddet zamanla artarken saçılan ışık ise zamanla azalmıştır. Su buharı altında şişen jellerde bu sonuçları açıklayabilmek için jellerde şişme kinetiğini tasvir eden Li-Tanaka denklemi kullanılmıştır. Sıcaklığın artması şişme zaman sabitinin azalmasına neden olurken kooperatif difüzyon katsayısı buna bağlı olarak artmıştır. Difüzyon katsayısının sıcaklıkla değişiminden Arrhenius bağıntısı kullanılarak şişme enerjileri bulunmuştur.

 

Anahtar Kelimeler: Şişme, floresans, karagenan.


Tam Metin: PDF