İTÜDERGİSİ/c, Cilt 5, Sayı 1 (2007)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Saflaştırılmış kil ve onun organokili ile hazırlanan kil-PVA nanokompozitlerinin sentezlenmesi ve karakterizasyonu

Sevim İŞÇİ, Nurfer GÜNGÖR

Özet


Polimerlerin kullanım alanlarının giderek artmasıyla özelliklerinin geliştirilmesi çalışmaları artmış ve nano ölçekteki katkıların, özellikleri çok geliştirdiğinin bulunmasıyla birlikte hangi katkı malzemelerinin daha etkili olduğu yönünde çalışmalar başlamıştır. Doğal olarak tabakalı yapıda olan killerin polimer içinde dağıtılabilmesi nedeniyle çok iyi katkı malzemesi olabilecekleri anlaşılmıştır. Böylece kil/polimer nanokompozitlerin hazırlanması, karakterizasyonları ve özelliklerinin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar başlamıştır. Bu çalışmanın amacı ilk aşamada saflaştırılmış kil dispersiyonunda kil taneleri arasındaki etkileşimi ve kil tanelerinin katyonik yüzeyaktiflerle etkileşimlerini belirleyerek organokil sentezlemektir. İkinci aşamada killerin ve organokillerin PVA polimeri ile nasıl etkileştiklerini belirleyerek, kil numunesinin saflaştırılmasının hangi durumlarda yararlı olduğunu ortaya koymaktır. Son aşamada ise sentezlenen kil/polimer nanokompozitlerin mikro yapılarını tanıyarak, karakteristik özelliklerini (mekanik, termal) belirleyerek kil ve organokil ile hazırlanan nanokompozitlerin polimere göre üstünlüklerini nedenleri ile birlikte ortaya koymaktır. Na aktif bir montmorillonit kilinin saflaştırılmış formunun PVA polimeri etkileşimi ile kil/polimer kompozitler, kilin oktadesiltrimetil amonyum bromür (ODTABr) yüzeyaktifi ile organokil formuna dönüştürülmelerinden sonra PVA ile etkileşimlerinden organokil/polimer kompozitleri elde edilmiş,  kompozitler çeşitli yöntemlerle karakterize edilmişler ve mekanik, termal özellikleri bakımından karşılaştırılmışlardır. Nanokompozit yapımında çözeltilerin birleştirilmesi ve polimerizasyon olmak üzere iki farklı yöntem kullanılarak hangi yöntemle polimerin mekanik ve termal dayanımının arttığı nanokompozit elde edilebileceği belirlenmeye çalışılmıştır.

 

Anahtar kelimeler: Saflaştırılmış kil, organokil, kil-polimer nanokompozitleri.

Tam Metin: PDF