Yazar Detayları

OKAY, Oğuz

 • Cilt 5, Sayı 1 (2007) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Poli(akrilamid) hidrojellerinin mikroskopik özellikleri ve makroskopik elastik davranışları arasındaki bağıntı
  Özet  PDF
 • Cilt 4, Sayı 1 (2006) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Statik ışık saçınım tekniği ile poliakrilamid jellerinde inhomojenitenin incelenmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 3, Sayı 1 (2005) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Çözelti içinde çapraz bağlanabilen poli(izobutilen) esaslı jeller
  Özet  PDF
 • Cilt 2, Sayı 1 (2004) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Kuvvetli anyonik hidrojellerin polimer çözeltileri içindeki şişme davranışı
  Özet  PDF
 • Cilt 8, Sayı 1 (2010) - İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI
  Hızlı şişen makrogözenekli hidrojellerin donmuş çözeltilerden elde edilmesi
  Özet  PDF


ISSN: 1307-1661