İTÜDERGİSİ/d, Cilt 8, Sayı 6 (2009)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Düşük dayanımlı betona sahip betonarme elemanların güçlendirilmesi için HPFRCC

İdris BEDİRHANOĞLU, Alper İLKİ

Özet


Bu çalışmada; düşük dayanımlı betonarme elemanların deprem yükleri altında davranışlarını iyileştirmek amacı ile kullanılabilecek bir malzeme geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaç için farklı özelliklerde Yüksek Performanslı Lif Donatılı Çimento Esaslı Kompozit (HPFRCC) numunelerin mekanik davranışı araştırılmıştır. Betonarme elemanların bu malzeme ile üretilecek ve kalınlıkları 20-50 mm arasında olması düşünülen ön üretimli HPFRCC ince plakların elamanların yüzeyine epoksi ve mekanik ankrajlar yardımıyla monte edilmesi ile güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu plakaların mekanik özelliklerinin özellikle çekme dayanımlarının güçlendirilmesi düşünülen düşük dayanımlı panellere göre çok daha iyi olmasından dolayı güçlendirmede kullanılabileceği düşünülmüştür. Malzemenin mekanik özelliklerini geliştirmek amacı ile çeşitli parametrelerin etkilerinin incelendiği 27 adet standart silindir basınç (150×300 mm), 54 adet standart disk yarma-çekme (150×60 mm) ve 9 adet kiriş eğilme deneylerini (100×100×500 mm) kapsayan bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Standart silindir ve standart disk yarma-çekme deneyleri sonuçları sıcak kürün çekme dayanımını arttırdığını göstermiştir. Liflerin az miktarda korozyona uğratılmasının mekanik özelikleri pratik olarak etkilemediği görülmüştür. Çelik lif oranının artışı çekme dayanımı, süneklik ve tokluk gibi mekanik özelikleri olumlu yönde etkilemesine karşın basınç dayanımı ve elastisite modülü gibi mekanik özelikleri pratik olarak etkilemediği görülmüştür. Eğilme deneyleri sonucunda çelik lif oranının % 4’e çıkması ile lifsiz numuneye göre tokluğunun çok büyük oranlarda ve net eğilme dayanımının yaklaşık altı kat arttığı görülmüştür.

 

Anahtar Kelimeler: Betonarme, çelik lif, düşük dayanımlı beton, güçlendirme, HPFRCC.


Tam Metin: PDF