İTÜDERGİSİ/d, Cilt 8, Sayı 6 (2009)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Çelik lif donatılı betonların performans sınıflarının belirlenmesi

Muhsin YALÇIN, Canan TAŞDEMİR, Mehmet Ali TAŞDEMİR

Özet


Çelik Lif Donatılı Betonların (ÇLDB) performans sınıflarını belirlemek için performansa dayalı tasarım parametrelerinden olan eşdeğer eğilme-çekme dayanımı Kullanılabilirlik Sınır Durumu’na (KSD) ve Taşıma Gücü Sınır Durumu’na (TSD) göre belirlenmelidir. Bu amaçla yalın ve çelik lifli tüm karışımlarda su/çimento oranı 0.55 alınmış ve sabit tutulmuştur. Beton üretimlerinde 80, 65 ve 55 olmak üzere üç farklı narinlikteki (L/d) uçları kancalı çelik lifler, her bir narinlikte üç farklı hacim oranlarında kullanılmıştır. Karışımlarda çimento (CEM I 42.5 R) miktarı 350 kg/m3 olarak sabit tutulmuştur. Kimyasal katkı, belirli işlebilirlikte (çökme değeri=100-130 mm) karışımlar üretebilmek için çimento ağırlığının % 1.35-% 1.65 arasında değişen oranlarda kullanılmıştır. ÇLDB’ler üzerinde basınç, elastisite modülü, yarmada çekme ve kiriş eğilme deneyleri yapılmıştır. 150x150x750 mm boyutundaki çentiksiz kiriş numuneler üzerinde yapılan kiriş eğilme deneyleri sonucunda yük-sehim eğrileri elde edilmiştir. Yük-sehim eğrilerinin altında kalan alanlar esas alınarak Almanya Beton Birliği Yöntemi’ne (ABBY) göre eşdeğer eğilme dayanımları (KSD ve TSD) belirlenmiştir. Deneyler sonucunda, çelik lif hacim oranı artışının betonun basınç ve elastisite modülüne etkisi olmadığı görülmüştür. ÇLDB’nin yarma çekme ve eğilme dayanımının arttığı ve lif narinliği büyük olan betonlarda bu artışların daha fazla olduğu belirlenmiştir. Belirli bir çelik lif narinliği için çelik lif hacmi arttıkça, KSD ve TSD için eşdeğer eğilme çekme dayanımları belirgin bir biçimde artmıştır. Çelik lif donatılı betonların performans sınıflarının elde edilmesi yapısal tasarım ve uygulamalarda büyük yararlar sağlayacağı düşünülmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Çelik lif donatılı beton, performans sınıfları, eşdeğer eğilme-çekme dayanımı, kullanılabilirlik sınır durumu, taşıma gücü sınır durumu.


Tam Metin: PDF