İTÜDERGİSİ/d, Cilt 9, Sayı 6 (2010)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

1:25000 Ölçekli coğrafi veri tabanı tasarımında topografik detaylar arasındaki topolojik ilişkilerin tanımlanması

Birol GÜNGÖR, Sıtkı KÜLÜR

Özet


Ülkemizde 1:25000 ölçekli sayısal harita üretimi sistemi kapsamında, fotogrametrik vektör veriler üzerinde, kıymetlendirme operatörleri ve bütünleme personeli tarafından fotogrametrik düzenlemeler (birleştirme, alan kapatma, detay kesişimi, fazlalıkların atılması, eksikliklerin tamamlanması vb.) yapılmakta ve detaylar arası ilişkiler tanımlanmaktadır. Gerek kıymetlendirme operatörleri gerekse bütünleme personeli tarafından yapılan veri düzenlemeleri ağırlıklı olarak personelin iş tecrübesine dayanmaktadır. Fakat 1:25000 ölçekli bir pafta içerisindeki vektör veri yoğunluğu, toplanan detay çeşidinin fazlalığı ve detaylar arasındaki ilişkilerin karmaşıklığı göz önüne alındığında, tecrübeli personelin bile tüm detaylar arasındaki ilişkileri kontrol edebilmesinin zor ve zaman alıcı olduğu ve bu maksatla kullanılabilecek bir topolojik tutarlılık kalite kontrol sistemine ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmektedir. Bu çalışma ile 1:25000 ölçekli vektör veri tabanı tasarımı çalışmaları kapsamında, topoğrafik veri tabanı kalite kontrol sistemi kurulmasının bir adımı olarak Ulaşım Sınıfı detayları arasındaki topolojik ilişkilerin belirlenmesi, gerekli kuralların geliştirilmesi ve bu kurallara uymayan detayların tespit edilerek operatöre sunulması hedeflenmiştir. Bu maksatla öncelikle mevcut yönetmelikler, üretim talimatları ve konu ile ilgili eski çalışmalar incelenerek topolojik kurallar tespit edilmeye çalışılmıştır. Tecrübeli kıymetlendirme operatörleri ve bütünleme personeli ile görüşmeler yapılmış ve tespit edilen kurallar geliştirilerek yazılı doküman olarak hazırlanmıştır. Yazılı olarak hazırlanan kurallar, ESRI ArcGIS programının hazır araçları kullanılarak ve gerekli kodlar yazılarak kişisel veri tabanı ortamında tanımlanmış, hazırlanan bir arayüz aracılığıyla, kullanıcı etkileşimli olarak sorgulanması ve hataların ArcMap programı üzerinde kullanıcıya sunulması sağlanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: 1:25000 ölçek, topolojik ilişki, topolojik tutarlılık, veri kalitesi, kalite kontrolü.


Tam Metin: PDF