İTÜDERGİSİ/d, Cilt 9, Sayı 6 (2010)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

İMKB endeks tahmin sistemi geliştirmede finansal parametrelerin seçimi

Feyzi HAZNEDAROĞLU, Oktay TAŞ

Özet


Finansal piyasalara odaklanan ve farklı amaçlarla yürütülen bir çok araştırmada fiyat veya getiri tahminine yönelik yoğun bir ilgi görülmektedir. Bu ilginin temel nedeni finansal piyasaların dinamiğini tespit etmektir. Piyasa davranışının belirlenmesi; makro yatırım politikalarından bireysel tasarruflara kadar birikimlerin yönlendirilmesinde, portföy optimizasyonundan piyasa ekonomisinin işleyişine kadar bir çok konuda yol gösterici olacaktır. Başka bir deyişle hisse senedi fiyat hareketlerinin tahmin edilebilirliğinin araştırılması; akademisyenlerin etkin pazar kuramını sınamasına yardımcı olurken; rasyonel ilişkiler tespit edilirse, yatırım uzmanları güvenilir getiri sağlayan bir işlem sistemi oluşturulabileceklerdir. Bu çalışmanın amacı, İMKB-100 endeks hareketlerini tahmin etmede; gayrısafi milli hasıla, sanayi üretim endeksi gibi makro ekonomik değişkenlerin ve reel gösterge faiz oranı, döviz kurları gibi finansal verilerin kullanılabilirliğini araştırmaktır. Finansal piyasalarda fiyat tahminine yönelik bir çok modelleme çalışması yürütülmüş, ancak her dönem ve her piyasada kullanılabilir bir sistem oluşturulamamıştır. Zira hisse senedi fiyatları üzerinde, tümü tahmin modellemesinde kullanılamayacak kadar çok sayıda lokal ve global değişkenin (meteorolojik ve astrolojik değişkenlere kadar) etkisi söz konusudur. Ülkemizde de farklı istatistiksel çalışmalarda finansal göstergelerin, İMKB Hisse Senedi Piyasası’ndaki fiyat hareketleri ile ilişkisi araştırılmıştır. Ayrıca son yıllarda sözkonusu ilişkilerin analizi yerine, değişkenlerin doğrudan endeks tahmininde kullanılabilirliği incelenmektedir. Çalışmada girdiler, mevsimsel ve enflasyonist etkilerden arındırıldıktan sonra İMKB-100 Endeksi ile ilişkileri irdelenmiş ve son olarak İleri Beslemeli Geri Yayılımlı (İBGYYSA) bir ağ tipi için uygun normalizasyon yöntemi araştırılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Menkul değer piyasalarında tahminleme, yapay sinir ağları, finansal pazarlarda tahmin parametreleri.


Tam Metin: PDF