İTÜDERGİSİ/d, Cilt 9, Sayı 6 (2010)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Asfaltlarda bitümle birlikte granüler sülfür kullanımının stabiliteye etkisi

Mehmet Tahir DENİZ, Abdullah H. LAV

Özet


Kaliteli asfalt karışımlarının elde edilebilmesi için, kaliteli malzemenin yanı sıra, katkı maddeleriyle güçlendirilmiş modifiye bağlayıcının kullanılması da büyük önem taşımaktadır. Malzemenin ve bağlayıcının seçiminin doğru yapılması, asfalt kaplamaları direncinin güçlendirilmesinde en etkin yöntemlerden biridir. Son yıllarda bozulma probleminin araştırılması ve çözüme kavuşturulması amacıyla, çok değişik modifiye katkı maddeleri kullanılmıştır. Her biri farklı özellik taşıyan, söz konusu katkıların asfalt kaplamaları üzerindeki etkileri de farklılıklar göstermektedir. Geniş ve değişik bir ürün yelpazesine sahip olan modifiye katkı maddelerinin ortak dezavantajları ise bir yandan karışımın özelliklerini iyileştirirken, diğer yandan maliyetini yükseltmeleridir. Modifiye edici katkı maddeleri arasında yer alan sülfür, maliyet yükseltme kuralını bozan ender katkı maddelerinden biridir. Sülfür, diğer modifiye edici katkı maddelerinin aksine, karışımın özelliklerini iyileştirirken maliyetini düşürmektedir. Bu çalışmada, bitümle birlikte bağlayıcı olarak kullanılan Granüler Sülfür (GSF)’ün karışım üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Silindirik Marshall numuneleri hazırlanmış ve bu numunelere stabilite-akma deneyleri uygulanmıştır. Karışımda kullanılan malzeme, ilgili şartname ve standartlara uygun olarak test edilmiş ve uygun olduğu tespit edilmiştir. Bitümlü Sıcak Karışım (BSK)’ın optimum bağlayıcı miktarını belirlemek için Marshall tasarım metodu kullanılmıştır. Laboratuarda, %10, %20, %30, %40 ve %50 GSF malzemesi B50/70 bitüm yerine bağlayıcı olarak karışıma ilave edilmiştir. Geleneksel karışımla GSF karışımına Marshall stabilitesi deneyleri yapılmış ve karışım numuneleri arasında bir karşılaştırma yapılarak “Sonuçlar” bölümünde değerlendirilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Sülfür, granüler sülfür, sülfürlü asfalt, BSK, modifikasyon, katkı maddeleri.


Tam Metin: PDF