İTÜDERGİSİ/d, Cilt 9, Sayı 6 (2010)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Betonarme çerçevelerin güçlendirilmesinde özel bir püskürtme beton panel uygulaması

Pınar TEYMÜR, Sumru PALA, Ercan YÜKSEL

Özet


Duvarların püskürtme beton ile güçlendirilmesi yöntemi, ülkemizde hasarlı veya hasarsız yığma binaların güçlendirilmesi amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yazıda, püskürtme beton kullanarak; ülkemizdeki betonarme yapılara yönelik uygun, etkili, kolay uygulanabilir ve ekonomik bir güçlendirme yöntemi önermek amacı ile yapılmış olan çalışmanın bir kısmı sunulacaktır. Püskürtme beton ile güçlendirme yönteminin betonarme çerçevenin yatay yük taşıma, enerji yutma kapasitesi ve rijitlik özelliklerine olan etkisi ile sistemin göçme şekli incelenmiştir. Ülkemizdeki betonarme yapıların genel özelliklerini yansıtan tek katlı ve tek açıklıklı ½ ölçekli düzlem çerçevelerin içerisine tuğla duvar yerine ıslak karışımlı püskürtme beton paneller eklenmiştir. Oluşturulan panel; dış çerçevenin kirişlerine kayma kamaları kullanılarak bağlanmış, duvar ve çerçevenin birlikte çalışması amaçlanmıştır. Panel, kolon iç yüzeyine 20 cm mesafeli olarak yerleştirilmiştir. Panel genişliğine karar verirken, çerçeve kirişinde yatay ve düşey yükler etkisinde göreli olarak daha az eğilme momenti meydana gelen bir bölgede kalınması hedeflenmiştir. Üretilen numuneler, sabit düşey yük ve tersinir tekrarlı yatay yük çevrimleri etkisinde denenmiştir. Yalın çerçeve ile püskürtme beton bölme duvarlı çerçeve davranışları karşılaştırıldığında, önerilen güçlendirme yöntemi ile sistemin yatay yük taşıma kapasitesinin yaklaşık 1.6 kat arttığı gözlenmiştir. Püskürtme beton ile oluşturulan duvarın sistem davranışına etkisi analitik olarak da incelenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Püskürtme beton, güçlendirme, betonarme çerçeve.


Tam Metin: PDF