İTÜDERGİSİ/d, Cilt 9, Sayı 6 (2010)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Etriyesiz betonarme kirişlerin CFRP levhalarla kesmeye karşı güçlendirilmesi

Gökhan ŞAKAR, Ömer Zafer ALKU

Özet


Ülkemizin büyük bölümünün deprem riskini taşıması nedeni ile yapı stoğumuz güçlendirmeye ihtiyaç duymaktadır. Kesme kırılmasının ani ve gevrek özelliği nedeni ile kesme güçlendirmesi daha da önem kazanmaktadır. Günümüzde, fazla sayıda olumlu özellikleri, Lifli Polimer (LP) malzemelerin kesmeye karşı güçlendirmede etkin olarak kullanılmasına neden olmaktadır. Bu makale Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) levhalarla güçlendirilmiş T-kesitli betonarme kirişlerin kesme dayanımlarını artırmaya yönelik deneysel bir çalışma içermektedir. Deneysel çalışma bir adet referans elemanı ve güçlendirme uygulanmış dört adet elemandan oluşmaktadır. Depremi benzeştirebilmek adına kirişlere tersinir-tekrarlanır yükleme uygulanmıştır. Güçlendirilmiş kirişlerde farklı tipte ve uygulama biçiminde LP kullanılmıştır. LP malzemesi tek ve çift doğrultulu olmak üzere iki çeşittir. Tek doğrultulu LP uygulamasında 45°, 60° ve 0–90°’lik uygulama biçimleri seçilmiştir. Son eleman ise çift doğrultulu ve çift katlı LP levhalar ile güçlendirilmiştir. LP’in yüzeyden ayrılmasını engellemek için yeni bir ankraj detayı geliştirilmiş ve kiriş gövdesinin yan yüzeylerinin alt ve üst kısımları ile tablaya uygulanmıştır. Deneysel sonuçlar kirişlerin dayanım ve davranışlarında referans elemana göre oldukça büyük iyileşmelerin olduğunu göstermiştir. En fazla dayanım artışı çift kat tek doğrultulu levhaların birbirine dik yapıştırıldığı elemanda kaydedilmiştir. Geliştirilen ankraj detayı başarılı olmuş; hem tabla ve gövdenin birbirinden ayrılmasını engellemiş hem de LP levhanın beton yüzeyinden ayrılmasına engel olmuştur. Ayrıca deneysel sonuçlar ACI–440 komisyon raporu kullanılarak analitik sonuçlar ile karşılaştırılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Lifli polimer, kesme güçlendirilmesi, tersinir-tekrarlanır yükleme, ankraj.


Tam Metin: PDF