İTÜDERGİSİ/d, Cilt 10, Sayı 2 (2011)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Paralel makinalarda ürün tasarımı ile iş çizelgelemenin bütünleştirilmesi

Emre ÇEVİKCAN, M. Bülent DURMUŞOĞLU, Murat BASKAK

Özet


Bir üretim sisteminde temel amaç, müşteri taleplerinin zaman ve kalite boyutunda etkin bir şekilde karşılanmasıdır. Bu amacı gerçekleştirmek için üretimin büyük partiler halinde ve stok tutarak gerçekleştirilmesi daha mantıklı görünür. Ancak bu yaklaşım, üretim sistemindeki problemleri görünmez hale getirmekle beraber, uzun bekleme sürelerini içermesi nedeniyle üretim temin süresini, dolayısıyla katma değerli olmayan faaliyetlerin oranını arttırmaktadır. Bu durum neticesinde, firmaların hızlı yanıt kabiliyeti ve maliyet performansı olumsuz etkilenir. Paralel makinalarda sıraya bağımlı hazırlık sürelerine sahip işlerin çizelgelenmesini fazla üretim israfına yol açmayacak şekilde sağlayan bu çalışmada, öncelikle, işler arası sıraya bağımlı hazırlık süreleri, ürün tasarım özelliklerinden faydalanan bir matematiksel model ile belirlenmektedir. Böylece, sıraya bağımlı hazırlık süreleri bire-bir ölçüme gerek kalmadan belirlenebilmeleri ve hem güncel hem de güvenilir olmaları sağlanmıştır. Ayrıca, temin sürelerinde önemli bir yer tutan hazırlık sürelerinin düşürülmesi için sıraya bağımlı hazırlık süreleri, odaklanılması önem taşıyan unsurlar arasındadır. Bu bağlamda, sıraya bağımlı hazırlık süreleri toplamını azaltmaya yönelik olarak literatürde yer alan iki sıralama algoritması seçilmiş ve tasarım özelliklerine bağlı bir sıralama algoritması tasarlanmıştır. Sıralama safhasından sonra geliştirilen İş Yükü Bazlı İş Gönderme Sistematiği ile üretim sistem karakteristiğinin çekme sistemine yakınlaştırılması amaçlanmıştır. Geliştirilen metodolojinin performansını değerlendirmek üzere, gerçek bir elektrik donanımı üretim sisteminin kablo kesim-sıyırma-terminalleme sürecine odaklanılmıştır. Belirtilen süreçteki hazırlık işleri analiz edilmiş, ürün tasarım özellikleri belirlenmiştir. Gerçek üretim verileri ile sıralama yöntemlerinin karşılaştırılmasından sonra İş Yükü Bazlı İş Gönderme Sistematiği uygulanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Çizelgeleme, ürün tasarımı, iş yükü bazlı sipariş yönetimi, paralel makinalar.


Tam Metin: PDF