İTÜDERGİSİ/d, Cilt 10, Sayı 3 (2011)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Optik WDM ağları için ayrıştırılmış kullanılabilirlik kısıtı altında yol ve dalgaboyu atama teknikleri

Burak KANTARCI, Sema OKTUĞ, Hussein T. MOUFTAH

Özet


Dalgaboyu bölmeli çoğullama (WDM) tekniği ile optik ağlar tarafından sunulan yüksek bandgenişliği, optik hatlarda veya ağ bileşenlerinde oluşabilecek hatalar karşısında da yoğun miktarda veri kaybı riskini beraberinde getirmektedir. Bu durumun önüne geçmek için, bağlantılar belirli bir sürdürülebilirlik politikası ile korunarak kurulmaktadır. Ağda oluşabilecek hata durumlarınnda da bağlantının kullanılabilir ve sunulan hizmetin kesintisiz olması kullanıcılar tarafından beklenmektedir. Bu nedenle, bağlantı istekleri kurulurken, yol ve dalgaboyu atamasında, ilgili sürdürülebilirlik politikası altında kullanılabilirlik kısıtının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu çalışmada, paylaşımlı yol koruma politikası altında kurulan bağlantıların kullanılabilirlik isteklerini göz önünde bulundurarak yol ve dalgaboylarını atayan iki farklı teknik önerilmektedir. Bu tekniklerden ilki, G-DAP (Global Differentiated Availability-Aware Provisioning) sezgisel olarak yedek dalgaboyu kanalları üzerinde, her bir kullanılabilirlik sınıfı için global bir paylaşım derecesi kestirir. Diğer teknik LBL-DAP (Link-By-Link Differentiated Availability-Aware Provisioning) ise bir optimizasyon modeli kullanarak, her bir kullanılabilirlik sınıfı için yedek kanallar üzerindeki paylaşım derecesini, her bir optik hat için ayrıca hesaplar. Bağlantı isteklerinin %98, %99, %99.9, %99.99% ve %99.999 kullanılabilik düzeyinin birinden geldiği ortamda yapılan testlerde, önerilen teknikler yaygın olan CAFES (Compute-A-Feasible Solution) algoritmasıyla NSFNET ve EON topolojilerinde karşılaştırılmıştır. Bağlantıların sınıflar arasında düzgün ve heterojen dağıldığı ortamlarda toplanan sonuçlar, önerilen tekniklerin daha yüksek bağlantı kabul oranı ve kullanılabilirlik sağladığını göstermektedir. Ayrıca, yedek kaynak kullanım oranını düşürmesi nedeniyle LBL-DAP’ın en iyi başarımı sağladığı görülmüştür.

 

Anahtar Kelimeler: Optik ağlar, dalgaboyu bölmeli çoğullama, kullanılabilirlik, yol atama.


Tam Metin: PDF