İTÜDERGİSİ/d, Cilt 7, Sayı 6 (2008)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Video dizilerindeki araç plakalarının FE-Yoğunlaştırma algoritması kullanılarak izlenmesi

İlhan Kubilay YALÇIN, Muhittin GÖKMEN

Özet


Bu çalışmanın amacı, araç plakalarının üç boyutlu uzayda konum ve yöneliminin bulunması için video görüntüsünden izlenmesidir. Eğer nesnenin altı dereceli uzay serbestliği belirlenmek isteniyorsa, durum uzayı altı boyutlu olur. Her serbestlik derecesi için olası değerler kümesini 100 elemanlı kabul edersek, bu nesneyi her olası durumu deneyerek izleyebilmek için görüntü verisi üzerinde 1006 karşılaştırma yapmamız gerekmektedir. Bu sınırlı çözünürlük ve altı dereceli serbestlik uzayında dahi, bu şekilde gerçek zamanlı izleme yapmanın mümkün olmadığı açıktır. Stokastik izlemenin ardında yatan düşünce, her olası nesne durumunu denemek yerine, durum hakkında tahminlerde bulunmak ve bu tahminleri o anki video karesi ile karşılaştırarak sonuçları bir sonraki video karesi için tahmin yapmakta kullanmaktır. Son yıllarda, bilgisayar ile görüntü işleme problemlerinde Parçacık Filtreleri’nin kullanımına yönelik bir ilgi görülmektedir. Bilgisayar ile görüntü işleme problemlerinde kullanılan özel Parçacık Filtresi’ne Yoğunlaştırma algoritması veya Ardışıl Önem Örnekleme denmektedir. Bu yöntem hareketli nesneler için gürbüz bir izleme olanağı sunmaktadır. Öte yandan, bu algoritmanın yakınsaması büyük oranda parçacık sayısı ve dinamik modelin doğruluğu arasındaki ilişkiye bağlıdır. Bu tezde Yoğunlaştırma algoritmasını iyileştirmek amacıyla FE-Yoğunlaştırma algoritması önerilmektedir. Bu algoritma Farksal Evrim ve Yoğunlaştırma algoritmalarının bir birleşimidir. FE-Yoğunlaştırma algoritması üç boyutlu uzayda tek bir kamerayla araç plakası konum ve yöneliminin izlenmesi için kullanıldı. Genişletilmiş Kalman filtresi, Yoğunlaştırma, Genetik Yoğunlaştırma ve FE-Yoğunlaştırma algoritmalarının izleme başarımları karşılaştırıldı. FE-Yoğunlaştırma algoritması diğer üç algoritmaya göre çok daha iyi başarım göstermektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Araç plakası izlenmesi, yoğunlaştırma, FE-Yoğunlaştırma.


Tam Metin: PDF