İTÜDERGİSİ/d, Cilt 7, Sayı 6 (2008)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Yapay sinir ağları yardımı ile şirket birleşmelerinin kestirimi

Rukiye DEMİR, Füsun ÜLENGİN

Özet


Değişen pazar yapısı ve rekabet koşulları şirketleri, yeni çözümler geliştirme zorunluluğu ile karşı karşıya bırakmıştır. Birleşmeler, şirketlerin yeni çözüm arayışları sonucu gündeme gelmiş buluşlardan bir tanesidir. Faaliyetlerin daha etkin yürütülmesi, faaliyet sinerjisi ve finansal sinerji elde edilmesi, yönetim etkinliğinde artış, piyasa payı, ürün geliştirme ve dağıtım sistemindeki ilerlemeler, marka, patent birleşmelerin başlıca nedenlerini oluşturur. Birleşmelerin doğru bir strateji olabilmesi için, birleşilecek veya satın alınacak şirket seçiminin, çok iyi analiz edilmesi gerektiği, bu makalede önemle vurgulanmıştır. Birleşmeler sağlıklı yapılması durumunda anlamlı olacaktır. Bu da birleşme sürecinde doğru tekniklerin kullanılması anlamını taşır. Makale kapsamında, şirketleri birleşmeye iten nedenler ve birleşen firmalarda performans artışının gerçekleştiği, stratejik planlamanın şirket birleşmeleri ile olan ilintisi anlatılmış, birleşme süreci yapay sinir ağları ile analiz edilmiş, karar vericiye sunulmak üzere, birleşme için bir yapay sinir ağı modeli oluşturulmuş, modelin oluşturulmasında MATLAB yazılımı kullanılmıştır. Neden sinir ağları sorusunun cevabı ise, onun teori gereksinimi esnektir, araştırma yaklaşımı kuralcı değildir ve bilinmeyeni sunuş şekli bulanık küme tabanlıdır ve en önemli özelliği gerçek dünya problemlerine uygulanabilir olmasıdır. Türkiye’de şirket birleşmeleri henüz gelişme aşamasındadır ve tam anlaşılamamıştır. Yöntemleri konusunda yatırımcılar yeterli bilgiye sahip değildir. Makalenin amacı birleşmenin şirketlerin büyümesi için bir yöntem olduğu, bu sürecin çok iyi analiz edilmesi gerektigi ve en doğru şirketi bulmak için sinir ağları modeli kullanılmasi önerilmiş, Türkiye’nin bir eksikliğine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Şirket birleşme ve satınalmaları, yapay sinir ağları, karar verme.


Tam Metin: PDF