İTÜDERGİSİ/d, Cilt 7, Sayı 5 (2008)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Dilli örme iğnelerindeki aşınmaların SEM stereoskopi yöntemiyle incelenmesi

Dilek ÇUKUL, Cevza CANDAN, Servet TURAN

Özet


Bu çalışmada, SEM stereoskopi görüntüleri ve yüzey pürüzlülük parametreleri kullanılarak, örme bölgesindeki iplik temasından dolayı iğnelerinin kanca kısmında meydana gelen aşınmalar incelenmiştir. İğnelerdeki aşınmaları sayısal olarak gösterebilmek ve belirlenen makine parametresinde, iplik kalitelerine bağlı olarak açıklayabilmek için bir seri kontrollü test üretimi gerçekleştirilmiştir. Hem her iplik kalitesine ait üretimi temsil eden iğneler, hem de kullanılmamış iğne yüzeyleri SEM’de incelenmiştir. İğnelerin kanca iç yüzeyinden alınan stereoskopik SEM görüntüleri, görüntü işleme yazılımı vasıtasıyla üç boyutlu hale getirilmiştir. Oluşturulan üç boyutlu yüzeylerden topografik bilgiler alınarak, yüzey pürüzlülük ölçümleri gerçekleştirilmiştir. İğne yüzeylerinin karşılaştırılmasında, “Ra” ortalama yüzey pürüzlülük parametresi kullanılmıştır. Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Yapılan t-testi sonucunda kullanılan iğneler ile kullanılmamış iğnelerin yüzeyleri arasında fark olduğu belirlenmiştir. Kullanılan iğnelere ait SEM görüntüleri ve Ra ortalama pürüzlülük değerlerinin bir arada incelenmesi ile aralarındaki ilişki irdelenmiştir. Çalışmanın sonunda, hem üç boyutlu iğne yüzeyinin oluşturulmasında, hem de bu görüntülerden topografik bilginin elde edilmesinde kullanılan ve şimdiye kadar tekstil makinelerine ait malzeme yüzeyi değerlendirmesinde uygulaması görülmemiş olan SEM stereoskopi yöntemi, iğne aşınma davranışını açıklamada kullanılabilir bir yöntem olarak önerilmektedir. Böylece, SEM stereoskopi yöntemiyle elde edilen Ra ölçümlerinin mikron boyutlardaki aşınmaların değerlendirmesinde kullanılabilecek alternatif bir yöntem olduğu gösterilmiştir. Ayrıca iplik kalitelerinin kullanılan iğnelerin aşınmalarında farklı etkiler gösterdiği de belirlenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Örme iğnesi, SEM stereoskopi, ortalama yüzey pürüzlük parametresi.


Tam Metin: PDF