İTÜDERGİSİ/d, Cilt 7, Sayı 5 (2008)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Süreç mükemmelliği için bilginin yönetilmesi: Bilgi Odaklı Altı Sigma (BOAS)

Evren AKSOY, Murat DİNÇMEN

Özet


Altı Sigma programını hayata geçirmeye karar veren kuruluşlar, programın başarısı için gerekli bilgiyi elde etme ve içselleştirme ihtiyacı duyarlar. Altı Sigma için belirlenen kritik başarı faktörlerinin yanı sıra bilgi yönetimi prensiplerinin göz önünde bulundurulduğu sistematik bir uygulama, programın başarısına katkıda bulunacaktır. Bu amaçla, müşterinin sesinden başlayarak süreçlerde yapılacak düzenlemelere kadar, tasarım öğeleri arasındaki ilişkilerin incelenmesine ve böylece sorunsuz tasarımlar yapılmasına destek veren Aksiyomlarla Tasarım yönteminin kullanılması kararlaştırılmıştır. Aksiyomlarla Tasarım yöntemi kullanılarak, Altı Sigma Altyapısının isterleri, bileşenleri ve bilgi süreçleri arasında ilişkiler matrisler yardımıyla incelenmiş ve tasarım öğeleri Aksiyomlarla Tasarım prensiplerine uygun şekilde düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile Yayılım, İyileştirme ve İçselleştirme kriterlerini içeren Bilgi Odaklı Altı Sigma (BOAS) metodolojisi ortaya çıkmıştır. BOAS metodolojisi ile Altı Sigma programı kritik başarı faktörlerinin göz önünde bulundurularak Altı Sigma altyapısının isterlerinin hayata geçirilmesi için odaklanılması gereken bilgi süreçleri ile iyileştirmeye açık alanlar ve olası etkileri görülebilmektedir. Kuruluşların Altı Sigma programlarını değerlendirmelerine imkân veren BOAS metodolojisi, Yayılım, İyileştirme ve İçselleştirme kriterleri için yaklaşımların değerlendirilmesine yönelik nasıl soruları ve sonuçların değerlendirilmesine yönelik göstergeleri içermektedir. Yaklaşım ve sonuçlar için elde edilen puanlar, aksiyomlarla tasarım yöntemi ile ilişkilerin incelenmesi sırasında kullanılan matrislerden elde edilen ağırlıklarla çarpılarak toplanmakta ve kuruluş için Altı Sigma Entelektüel Sermayesi hesaplanmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Bilgi yönetimi, Altı Sigma, aksiyomlarla tasarım, entelektüel sermaye.


Tam Metin: PDF