İTÜDERGİSİ/d, Cilt 7, Sayı 5 (2008)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

İbreli orman türlerinin Hiperspektral uydu görüntüsü ile ayırt edilebilirliğinin araştırılması

Müfit ÇETİN, Nebiye MUSAOĞLU

Özet


Günümüzde çağdaş ormancılığın amacı, ormanın sürekliliğini sağlayarak optimum yararlanmayı temin etmektir. Dolayısıyla ormanın verimi, sürekliliği ve korunması için yürütülen gençleştirme, bakım, ağaçlandırma gibi ormancılık faaliyetlerinin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için orman alanlarına ait bilginin güncel olması gerekmektedir. Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte ucuz ve hızlı sonuç alınabilinen uzaktan algılama tekniğinin ormancılık çalışmalarında önemi giderek artmaktadır. Bitki örtüsünün çok bantlı uydu görüntüleri ile izlenmesi literatürde en çok kullanılan yöntemlerden birisidir. Son zamanlarda objelerin ayırt edilebilirliklerini arttırarak daha iyi sonuçlar elde etmek amacıyla hiperspektral veya görüntü spektroskopisi olarak adlandırılan birçok yeni algılayıcı geliştirilmiştir. Objelerin spektral karakteristikleri sürekli ve daha çok spektral bantlara sahip olan hiperspektral uydu görüntüleri ile daha iyi belirlenmektedir. Bu çalışmada da Sündiken Kütlesi’ndeki ibreli orman türleri EO–1 Hyperion hiperspektral uydu görüntüsü (17.09.2004) ile ayırt edilmeye çalışılmıştır. Sündiken Kütlesi’nde baskın olarak saf ibreli orman türleri ve bunun yanında meşe ile ibreli ağaç türlerinin birlikte yetiştiği karışık orman alanları bulunmaktadır. Çalışmada yer ölçmelerine bağlı olarak Hiperspektral uydu görüntülerinden elde edilen test alanlarına ait spektral eğriler kullanılarak SAM (Spectral Angle Mapper) algoritması ile sınıflandırma işlemi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Karaçam (Pinus nigra) ve Sarıçam (Pinus sylvestris) ağaç türlerinin spektral özelliklerinin çok benzer olması sebebiyle birbirinden ayırt edilebilirliğinin zayıf, Kızılçam’ın (Pinus brutia) ise ayırt edilebilirliğinin yüksek olduğunu göstermiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Uydu görüntüsü, hiperspektral, sınıflandırma, orman, ibreli.


Tam Metin: PDF