İTÜDERGİSİ/d, Cilt 7, Sayı 4 (2008)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Kültürel miraslarda mekâna dayalı bilişim mimarisi

Caner GÜNEY, Rahmi Nurhan ÇELİK

Özet


Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojileri, hemen hemen her alanda olduğu gibi, kültürel miraslarla ilgili projelerde de önemi giderek artan bir rol oynamaktadır. Sözü edilen bu rol kültürel miraslar alanında, insanoğlunun kendi kültürel ve doğal mirasının değerini anlamasında ve arttırmasında, bu mirasları korumasında ve bunlara erişimin kolaylaştırılmasında önem kazanmaktadır. Bugün kültürel miraslarla ilgilenen kuruluşların çoğu projeleri ile ilgili mekansal ve öznitelik verilerinin toplanmasında, düzenlenmesinde, yorumlanmasında ve internet üzerinden paylaşımında bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanmaktadır. Bu teknolojilerle çeşitli değerlendirme, analiz ve karar-verme sistemlerine yönelik olarak geliştirilen uygulamalar ile internet servisleri genellikle farklı zamanlarda tasarlanmakta ve değişik biçimlerde oluşturulmaktadır. Bu nedenle, sözü edilen kuruluşlar sürekli yenilenen akademik ve/veya ticari hedeflere ulaşabilmek için, farklı kullanımlara yönelik uygulamaların ve teknolojilerin, birlikte aynı amaca yönelik hizmet verebilmelerini sağlayacak etkin, ucuz ve hızlı yöntemleri ortaya çıkarma problemi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu çalışma kapsamında geliştirilen ve Kültürel Miras Projelerinin Mekan Bazlı Girişim Mimarisi Çatkısı olarak adlandırılan “GeoCHEAF” belirtilen probleme çözüm getirmektedir. Değişik amaçları olan farklı kullanıcılar uyarlanabilir yapıdaki bu mimari çatkıyı kendi gereksinimlerine göre kültürel miraslarla ilgili araştırmalarına, projelerine, karar-verme süreçlerine katabilir ya da farklı çözünürlükte çözümlerin üretilmesinde kullanabilir. Bu mimari çatkı kültürel miras projelerinde en üst düzeyde açıklık, birlikte işlerlik, genişletilebilirlik, esneklik, etkileşim, sürdürülebilirlik ve ölçeklenebilirlik elde edebilmek amacıyla geliştirilmiştir ve çatkı tasarımının ana fikri bu çalışmada açıklanacaktır.

 

Anahtar Kelimeler: Kültürel miraslar, girişim mimarisi, bilişim ve iletişim teknolojileri, mekânsal bilişim.


Tam Metin: PDF