İTÜDERGİSİ/d, Cilt 7, Sayı 4 (2008)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Dar su yollarında manuel kumanda ile seyir yapan gemilerin konumunun yapay sinir ağı kullanılarak öngörülmesi

Uğur ŞİMŞİR, Şeniz ERTUĞRUL

Özet


Gemilerin dar sulardan geçişleri, maruz kalınan bozucular ve coğrafi yapı nedeniyle çok gelişmiş seyir cihazlarına rağmen sorun olmaya devam etmektedir. Birçok ülkede dar sularda emniyetli geçişin sağlanması amacıyla, belirli aralıklarla yerleştirilmiş radarlar vasıtasıyla geçiş yapan gemilerin izlenmesi ve bu sayede çarpışma, karaya oturma ve diğer şekillerde oluşabilecek kaza risklerinin azaltılması için Gemi Trafik Hizmetleri Merkezleri (GTH) görev yapmaktadır. Bu çalışmada, İstanbul Boğazı model alınarak, GTH merkezinde erken uyarı sistemi ve geçiş yapan gemilerde seyir yardımcısı kılavuz olarak görev yapacak bir yöntem geliştirilmiştir. Boğaz kazalarının, gemilerin trafik ayrım düzeni sınırlarını ihlal etmeleri nedeniyle meydana geldiği bilindiğinden, ihlalin önceden tespiti ile tehlike riskini azaltmak ve olası kazaları engellemek hedeflenmiştir. Özellikle görüşün azaldığı, alt akıntının arttığı durumlarda ve 45 dereceden daha yüksek manevralarda kaza riski artmaktadır. GTH merkezinin imkânlarından faydalanılarak, manüel olarak kumanda edilmek suretiyle boğaz geçişi yaptırılan gemilerin tüm çevre şartlarına bağlı olan hareketine ait verilerinden faydalanarak yapay sinir ağı eğitilmiş ve eğitilmiş yapay sinir ağı (EYSA) ile İstanbul Boğazı’nın coğrafi ve oşinografik özelliği göz önüne alınarak kabul edilmiş süre olan 3 dakika sonraki yerleri öngörülmüştür. Gerçek zamanlı olarak yapılan öngörü GTH personeli ile değerlendirilmiş ve en az 2 dakikalık öngörünün kendileri için faydalı olacağı tespit edilmiştir. Vektörel hata analizleri de yapılarak öngörünün istenen seviyede olduğu görülmüştür.

 

Anahtar Kelimeler: Yapay Sinir Ağları, manüel kontrol, navigasyon, öngörü.

 

 


Tam Metin: PDF