İTÜDERGİSİ/d, Cilt 7, Sayı 3 (2008)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Paralel kesintisiz güç kaynaklarından oluşan dağınık güç sistemlerinde aktif yük paylaşımı

Koray Şener PARLAK, Mehmet ÖZDEMİR, M. Timur AYDEMİR

Özet


Bu çalışmada, iki adet üç fazlı kesintisiz güç kaynağından (KGK) oluşan bir dağınık güç sisteminde aktif güç paylaşımı incelenmektedir. Çalışmada KGK sistemlerinin, çıkış katındaki eviricileri üzerinde durulduğundan, sistemin iki adet paralel eviriciden oluştuğu varsayılmıştır. Bu çalışmada enterkonnekte güç sistemlerinde yıllardır kullanılmakta olan yük-frekans düşüm yönteminin paralel çalışan KGK birimlerine uyarlanabildiği gösterilmiştir. Bu yöntemde her bir KGK birimi kendi denetleyicisine sahiptir ve sadece denetlediği birimin çıkış akım ve gerilim bilgilerini kullanmaktadır. Bu sayede herhangi bir haberleşme hattının kullanılmasına gerek kalmamaktadır. Denetleyiciler, birimlerden aldığı akım ve gerilim bilgilerinden aktif gücü hesaplayarak, yük-frekans düşüm karakteristiğine göre belirlenen yeni frekansı, ayar değeri olarak kullanır. Her bir birimin kendine ait bir yük-frekans düşüm karakteristiği olduğundan, sistemde farklı nominal güç değerlerine sahip KGK birimleri kullanılabilir. Sistemdeki toplam yük değişimine her bir birim anında tepki vererek, değişim miktarını kendi güçleri oranında karşılar. Böylece farklı güçlerdeki birimlerin her biri optimal bir güç seviyesinde çalışır. Her bir eviriciye ait olan kontrol algoritması, düşüm karakteristiğini kullanarak, eviricilerin güçleri oranına ve sistemde bulunan yüklerin değerine göre eviricilerin frekanslarını, tespit eder. Bu frekanslar, çıkış gerilimleri arasında faz farkına yola açar ve eviricilerin sisteme verecekleri güç ve ara bağlantı hattından akacak güç akışı sağlanmış olur. Sonuçta paralel çalışma ve sistemin toplam yükünün eviricilerin güçleri oranında paylaşılması gerçekleşmiş olur. Sistemin benzetimi Matlab-Simulink paket programında yapılmıştır. Deneysel çalışmada ise ASIPM evirici modülleri ve denetleyici kart olarak da DS-1103 kullanılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Paralel çalışan KGK sistemleri, dağınık güç sistemleri, yük paylaşımı, mikro şebeke.

 


Tam Metin: PDF