İTÜDERGİSİ/d, Cilt 7, Sayı 1 (2008)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Kompresörlerde silindir basıncı ve valf hareketinin deneysel olarak incelenmesi

Emre OĞUZ, Seyhan Uygur ONBAŞIOĞLU

Özet


Pistonlu kompresörler soğutma, iklimlendirme ve proses endüstrileri başta olmak üzere bir çok farklı alanda havanın veya soğutucu akışkanın basıncını arttırmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu kompresörlerde emme ve egzos valf yapraklarının zamana bağlı hareketi nedeniyle oluşan basınç salınımları, hem kompresörün enerji verimliliğini veya soğutma etkinlik katsayısını (SEK), hem de kompresör ses gücü düzeyini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu etkileri incelemek amacıyla yapılan çalışmanın burada sunulan ilk kısmında, soğutucu akışkan kompresörlerinde silindir içerisindeki basıncın ve valf yaprağı deplasmanının zamana bağlı değişiminin deneysel olarak incelenmesinden elde edilen bulgular tartışılmıştır. Bu deneysel çalışmalar şu başlıklar altında sıralanabilir: i-) “Kompresör Kalorimetresi” adı verilen bir test sisteminden yararlanılarak, belirli şartlar altında kompresör soğutma kapasitesinin ve giriş gücünün ölçülmesi; ii-)Optik kodlayıcı ve yüksek frekanslı basınç sensörlerinden yararlanılarak, silindir içerisindeki basıncın kompresör krank açısına bağlı olarak ölçülmesi. 50 Hz nominal çalışma frekansında sıkıştırma yapan bir kompresörde, genişleme, emme, sıkıştırma ve egzos safhalarından oluşan bir tam çevrim yaklaşık 20 ms sürmekte ve bu sürenin yarısından daha az bir zamanda, emme valf yaprağı birden fazla kez açılma kapanma hareketi yaparak silindire gaz geçişine izin vermektedir. Bu nedenle, emme valf yaprağı hareketinin kompresör krank açısına bağlı olarak ölçülebilmesi için de bir yöntem geliştirilmiş ve örnek bir model kompresörde uygulanmıştır.

  

Anahtar Kelimeler: Pistonlu kompresör, silindir basıncı, valf yaprağı titreşimi, pulsatif akış.


Tam Metin: PDF