İTÜDERGİSİ/d, Cilt 6, Sayı 5-6 (2007)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Fiyata duyarlı ve miktar esnekliği olan bir tedarik zinciri sözleşmesi modeli

Murat ÖZMIZRAK, Semra BİRGÜN

Özet


Tedarik zinciri bir ürünün tasarım aşamasından tüketicinin eline ulaşıncaya kadar geçireceği ve gerekli olan tüm aşamaları kapsar. Bu çalışmamızda tedarik zinciri sözleşmelerinin bir performans geliştiricisi olarak tedarik zinciri katma değerini en üst düzeye çıkartmada nasıl kullanılabileceği araştırılmış ve iki sözleşme modeli incelenmiştir. İlk sözleşme modeli olarak, ürüne olan talebin satış fiyatı ile bağlantılı olduğu bir ortamda, üreticinin satıcıya belli bir miktarda ürün alma garantisi karşılığı önerdiği indirimler ele alınmıştır. İkinci sözleşme modeli olarak ise, üreticinin toplam tedarik zinciri katma değerini arttırmak için satıcıya önerdiği satılamayan ürünü geri alma ve satın almada miktar esnekliği sağlama sözleşmeleri incelenmiştir. Birinci modelde, görüleceği üzere, her ne kadar talep, satış fiyatı ile bağlantılı ise de, sonuç yalnız satıcı açısından değerlendirildiğinden, modelin tedarik zinciri toplam katma değeri üzerindeki etkisi belirsizdir. Diğer yandan, ikinci model tedarik zincirinin toplam katma değerini arttırdığı halde, talebin fiyat duyarlılığı göz önüne alınmamıştır. çalışmamızda geliştirdiğimiz modelin özgün yanı, yukarıdaki iki modelin zayıf noktalarına cevap vermesi ve talebin fiyata duyarlı olduğu bir ortamda üretici satıcı arasında miktar esnekliği sağlayan bir sözleşmenin tedarik zinciri katma değerini en üst düzeye çıkarmasıdır. çalışmamızda ayrıca sözleşmeden kaynaklanan bu ek katma değer artışının her iki tarafın da kazanması için nasıl paylaştırılabileceğini öneren iki yöntem geliştirilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Tedarik zinciri, esnek miktar sözleşmesi, talep esnekliği.


Tam Metin: PDF