İTÜDERGİSİ/d, Cilt 6, Sayı 3 (2007)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Doğrusal olmayan yapısal analiz yöntemlerinin değerlendirilmesi

Armağan KORKMAZ, Mustafa DÜZGÜN

Özet


 

Binaların deprem yükleri altındaki doğrusal olmayan davranışlarının belirlenmesinde birçok analiz yönteminden söz etmek mümkündür. Bunlara, doğrusal olmayan artımsal itme ve doğrusal olmayan zaman tanım alanında dinamik analiz yöntemleri örnek olarak verilebilir. Doğrusal olmayan zaman tanım alanında dinamik analiz, sismik davranışı belirlemede en iyi yöntem olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte doğrusal olmayan artımsal itme analizleri de kolaylıkları sebebiyle uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır. Artımsal itme analizleri, klasik, uyarlanmış ve enerji esaslı olmak üzere üç ana başlık altında toplanabilir. Bu çalışmanın amacı, binaların performansının belirlenmesinde kullanılan doğrusal olmayan artımsal itme analizlerinin, doğrusal olmayan zaman tanım alanında dinamik analizlerle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesidir. Bu amaçla çalışmada periyotları farklı, üç açıklıklı, 4, 6, 8 ve 12 katlı dört betonarme çerçeve tipi bina ele alınmıştır. Bu çerçeve tipi binalar için klasik artımsal itme analizleri, dikdörtgen, üçgen (IBC, k=1) ve parabol (IBC, k=2) yük etkileri altında gerçekleştirilmiştir. Ardından uyarlanmış ve enerji esaslı doğrusal olmayan artımsal itme analizleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen artımsal itme eğrileri, farklı 30 deprem verisi ile yapılan doğrusal olmayan zaman tanım alanında dinamik analiz sonuçları ile karşılaştırılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Klasik, uyarlanmış ve enerji esaslı artımsal itme analizleri, zaman tanım alanında dinamik analiz, betonarme çerçeve tipi binalar.


Tam Metin: PDF