İTÜDERGİSİ/d, Cilt 6, Sayı 3 (2007)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Su içerisinde yaşayan bitkilerin spektral özelliklerinin incelenmesi

Murat KARABULUT

Özet


Son yıllarda Türkiye’de ve Dünya’da sulak alanların önemi birçok kamu kurum ve kuruluşu tarafından daha iyi anlaşılmış ve korunması öncelikli alanlar arasına dâhil edilmiştir. Bu alanlarda yaşayan bitkiler su kalitesi üzerindeki olumlu etkileri, birçok kuş türü için beslenme ve barınma alanları olmaları ve diğer birçok yönden ekonomik değere sahip olmaları nedeniyle birçok bilim adamı tarafından çeşitli yönleriyle incelenme alanları olarak görülmüşlerdir. Son 30 yıldır bu tür çalışmalarda kullanılan uzaktan algılama teknikleri manuel metotların sahip olduğu dezavantajları ortadan kaldırması nedeniyle sulak alan çalışmalarında da yoğun bir şekilde tercih edilmişlerdir. Özellikle orta çözünürlükteki uydu verileri daha ucuz olmaları, yoğun işgücüne olan ihtiyacı ortadan kaldırmaları, geniş alanlarda bütün ekosistemi içerisine alacak şekilde tekrarlanabilen verileri üretmeleri nedeniyle birçok araştırıcı tarafından kullanılmıştır. Bu araştırmada suda yaşayan bitkilerin spektral özelliklerini tespit etmek amacıyla üzerinde bataklık bitkileri yerleştirilmiş bir panel tank içerisinde çeşitli derinliklere indirilerek farklı zemin ve bulanıklık koşullarında ölçümlere tabi tutulmuştur. Reflektans değerlerini toplamak amacıyla Spectron Engineering SE–500 spektroradyometresi kullanılmıştır. Spektron 368.5–1113.7 nanometre(nm) arasında değişen 252 farklı dalga boyunda veri toplama kapasitesine sahiptir.  Laboratuvar ortamında yapılan bu deney, doğal su ortamlarında yaşayan bitkilerin yakın mesafe uzaktan algılama yöntemleri ile incelenmesi sırasında temiz su ve koyu renkli zemin koşullarında daha doğru ve güvenilir sonuçlar verebileceğini ortaya koymuştur. Elektro manyetik spektrumun yakın kızılötesi bölgesinin özellikle 700–730 nm’lik bölümünün sucul bitkilerin özelliklerinin belirlenmesinde önemli dalga boyu aralığı olduğunu deney sonuçları açıkça göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan algılama, sulak alan, bataklık bitkisi, spektroradyometre, su.


Tam Metin: PDF