İTÜDERGİSİ/d, Cilt 9, Sayı 2 (2010)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Lider kullanıcı metodunun ürün geliştirme performansına etkisi ve bir uygulama

Yeşim YAYLA, Aytaç YILDIZ

Özet


Etkili ve güçlü ürün geliştirme, müşteri ihtiyaçlarının doğru olarak analiz edilmesine bağlıdır.  Müşteriyi ürün geliştirme proseslerine dâhil eden firmalar, pazarda büyük bir rekabet avantajı elde edeceklerdir. Yeni ürün geliştirme proseslerine müşterinin daha sık dâhil edilmesi, yeni ürünlerin pazara çıkma hızı üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Bu bağlamda, pazarların en önemli müşterileri olarak görülen lider kullanıcılar da yeni ürün kavramları ve dizaynları elde etme çalışmalarında, müşteri ihtiyaçlarını analiz etmede önemli ihtiyaç ve çözüm bilgisi sağlarlar. Müşteri ihtiyaçlarının artmasından ve hızlı değişiklik göstermesinden dolayı kilit müşterilerin ürün geliştirme proseslerine dahil edilmesi özellikle otomotiv sektöründe oldukça önemlidir. Bu çalışmada, yeni ürün fikirlerinin üretilmesi prosesine müşterinin dâhil edilmesi, lider kullanıcı kavramı ve metodu ele alınmıştır.  Lider kullanıcı metodunun temel uygulama adımları ve bu metodun kullanılmasındaki kritik başarı faktörlerine yer verilmiş ve ürün geliştirme performansı açıklanmıştır. Bu çalışma kapsamında, lider kullanıcıların ürün geliştirme prosesine dahil edilmesinin ürün geliştirme performansı üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren 51 firmayı kapsayan bir anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 11.0 istatistik programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme kapsamında; faktör analizi, güvenilirlik analizi, korelasyon ve regresyon analizi yapılmıştır. İstatistiksel analiz bulguları incelendiğinde, ürün geliştirme performansı ile lider kullanıcıların ürün geliştirme prosesinde yer alması değişkeni arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Lider kullanıcı metodu, ürün geliştirme performansı, faktör analizi, güvenilirlik analizi, korelasyon analizi, regresyon analizi.


Tam Metin: PDF