İTÜDERGİSİ/d, Cilt 8, Sayı 1 (2009)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Hasarlı polietilen AFO ortezin onarımı ve kullanılabilirliği

Ergun ATEŞ

Özet


Ortopedik özürlüler doğuştan veya herhangi bir hastalık ya da kaza sonucu iskelet, kas ve sinir sisteminde arıza meydana gelmesi ve buna bağlı olarak normal yaşam ve aktivitelerini gerçekleştiremeyecek derecede fiziksel yetersizliğe sahip olan kişilerdir. Ortez özürlülerin yaşamlarını yeterli şekilde sürdürebilmeleri amacıyla kullanmakta oldukları cihazlardan birisidir ve özürlü organa göre şekillendirilebilir. AFO ortezler özellikle bilek bölgesinin iki yanında zamanla çatlak oluşumu ve devamında başlangıcı bu noktalar olan kırılma sonucu kullanılamaz hale gelmektedirler. Çalışmada böyle bir hasarın onarılabilmesi için öncelikle aynı malzemeden farklı iki tabakanın ve iki tabaka arasına takviye elemanı cam elyaf lifleri yerleştirilmiş hallerinde, ısıl işlem uygulanması, içyapı görüntüleri alınarak yapının tek parça halinde birleştirilebilirliği incelendi. İlave olarak çekme deneyleri yapılarak birleştirilmiş yapıların dayanımları belirlendi. Polietilen tabakalara endirekt ısı uygulanması, artan sıcaklıkla malzemenin alev almadan tam şeffaflaşıp peltemsi hale geldiğinde, tabakalar arasına belirli oranda elyaf lifin takviye olarak serilmesi, bu andan itibaren oda sıcaklığında soğumaya kadar baskı uygulanması yapılan işlemlerdir. Polietilen plakaların bu uygulamalar neticesi, en iyi içyapı oluşumuyla birlikte çekme dayanımı yüksek yapılar olarak birleştirilebildiği tespit edilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: AFO Ortez, Polietilen, Mekanik ve ısıl özellikler.

 


Tam Metin: PDF