İTÜDERGİSİ/c, Cilt 2, Sayı 1 (2004)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Tabakalı elastik bir yarım uzayda nonlineer Rayleigh dalgalarının yayılması

Semra AHMETOLAN, Mevlüt TEYMÜR

Özet


Bu çalışmada farklı bir homojen, izotrop nonlineer hiperelastik malzemeden oluşan sonlu ve düzgün kalınlıklı bir tabaka ile kaplı elastik bir yarım uzayda küçük ama sonlu genlikli genelleştirilmiş  Rayleigh tipi yüzey dalgalarının yayılması incelenmiştir. Harmonik rezonansın olmadığı kabulu ile bir pertürbasyon metodu kullanılarak dalgaların self modülasyonunun asimptotik olarak bir Nonlineer Schrödinger (NLS) denklemi ile karakterize edilebileceği gösterilmiştir. NLS denkleminin bilinen  özellikleri göz önüne alınarak denklemin soliton tipi çözümlerinin varlığı ve ortamı oluşturan malzemelerin nonlineer özelliklerinin dalga modulasyonu üzerindeki etkisi nonlineer tabaka-nonlineer yarım uzay, nonlineer tabaka-lineer yarım uzay ve lineer tabaka-nonlineer yarım uzay modelleri için gözlemlenmiştir. Analizde ayrıca sabit bir dalga sayısı k için tabaka kalınlığının çok ince olması durumunda, h→0 limiti altında, yani ince tabaka yaklaşımı altında NLS denkleminin katsayılarının davranışları analiz edilmiştir. Sayısal incelemelerde hipotetik malzeme modelleri yanında gerçek malzeme modelleri de kullanılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Rayleigh dalgaları, self modülasyon, Nonlineer Schrödinger denklemi (NLS).


Tam Metin: PDF