İTÜDERGİSİ/c, Cilt 7, Sayı 1 (2009)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Doğrusal ve çapraz bağlı N-izopropilakrilamit/ Monoitakonat kopolimerleri

Yalçın YILDIZ, Nurseli UYANIK, Candan ERBİL

Özet


Sıcaklığa duyarlı N-izopropilakrilamit (NIPAAm)in nötral ve, hidrofobik dimetilitakonat (DMI), hidrofilik itakonik asit (IA), hidrofilik/hidrofobik monoester komonomerlerini içeren NIPAAm/DMI, NIPAAm/IA veNIPAAm/monoitakonat hidrojelleri, çapraz bağlayıcı bileşen olarak hem hidrofilik N,N’-metilenbis(akrilamid) (BIS) hem de hidrofobik vinil sonlu poli(dimetilsiloksan) (VTPDMS) varlığında, potasyum persulfat (KPS)-N,N,N’,N’-tetrametiletilendiamin (TEMED) redoks başlatıcı çifti ve AIBN kullanılarak su/metanol karışımında ve dioksanda serbest radikal çözelti polimerizasyonu ile sentezlendi ve bunların sıcaklığa bağlı şişme özellikleri ve sıkıştırma modülleri hesaplandı. Hidrofobik makro çapraz bağlayıcı VTPDMS kullanılarak elde edilen nötral NIPAAm hidrojellerinin mekanik dayanımlarının, BIS gibi dört fonksiyonlu çapraz bağlayıcılar kullanılarak elde edilen jellere göre yaklaşık 10 kat daha fazla olduğu gözlendi. Hidrofobik komonomerler (monobutil itakonat (MBuI), mono oktil itakonat (MOcI) ve mono setil itakonat (MCeI) ile iki farklı çapraz bağlayıcı BIS konsantrasyonunda NIPAAm hidrojelleri sentezlendi ve bunların mekanik dayanım deneyleri yapıldı. BIS kullanılarak sentezlenen NIPAAm hidrojellerinin sıkıştırma modülleri ve çapraz bağ yoğunlukları, alkil zincirlerinin uzunluğunun artmasına paralel olarak MCeI>MOcI>MBuI sıralamasına göre beklendiği şekilde artış gösterdi. Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda ilaç salımında kullanılmak için çapraz bağlayıcı olarak BIS ve VTPDMS kullanılarak sentezlenen NIPAAm, NIPAAm/IA, NIPAAm/monoitakonat homopolimer ve kopolimer hidrojelleri seçildi. IA, DMI, MMI, MBuI, MOcI ve MCeI komonomerlerini kullanılarak, AIBN ve KPS/TEMED redoks başlatıcı çifti eşliğinde 1,4-dioksan ve metanol/su çözücü karışımında toplam monomer konsantrasyunu 0.7 mol/L sabit tutularak, NIPAAm in doğrusal kopolimer ve terpolimerleri serbest radikal çözelti polimerizasyonu ile sentezlendi ve bu kopolimerlerin alt kritik çözelti sıcaklıkları incelendi.

 

Anahtar Kelimeler: Poli(NIPAAm) jelleri, NIPAAm/IA, LCST, poli(dimetilsiloksan), mekanik dayanım, sıkıştırma modülü, kontrollü ilaç salınımı.

Tam Metin: PDF