Cilt 7, Sayı 1 (2009)

İçindekiler

İTÜ'DE TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

Titanyum dioksit ve çinko oksitten yansıtmayıcı filtre üretimi PDF
Durşen SAYGIN HINCZEWSKI, Fatma Z. TEPEHAN
Bilgisayarlı hesaplama yöntemleri ile beş boyutlu uzayzamanlarda dalga denklemlerinin incelenmesi PDF
Tolga BİRKANDAN, Mahmut HORTAÇSU
ZnO ince filmlerin optik ve yapısal özelliklerine ısıl işlem sıcaklığının etkisi PDF
İdris SORAR, Fatma Z. TEPEHAN
Tantalum oksit katkılı vanadyum oksit ince filmlerin özellikleri PDF
İbrahim TÜRHAN, Galip G. TEPEHAN
Nonantikomutatif N=1/2 süpersimetrik ayar teorisi PDF
Lara T. KELLEYANE-ÖZHARAR, Ömer Faruk DAYI
Kil/Kitosan ve Organokil/Kitosan nanokompozitlerinin üretimi ve karakterizasyonu PDF
Ebru GÜNİSTER CANBAZ, Nurfer GÜNGÖR
Kumarin taç eterlerin katyon bağlama özelliklerinin yoğunluk fonksiyoneli teorisi ile incelenmesi PDF
E. Esra TİFTİKÇİ, Mine YURTSEVER
Mikrodalga ile kürleştirilen epoksi nanokompozitlerin polidimetil siloksan ile modifikasyonu PDF
Ali Rıza ERDEM, Nurseli UYANIK
Atık lastik ile bakırın ayrılması ve ön-zenginleştirilmesi PDF
Ferah ÇALIŞIR, Süleyman AKMAN
YFT ile halkalaşma reaksiyon mekanizmalarının incelenmesi PDF
Mehmet Ali ÇELİK, Mine YURTSEVER
Yeni, suda çözünür kobalt(II)ftalosiyaninin spektroelektro- kimyasal ve elektrokatalitik davranışlarının incelenmesi PDF
Sönmez ARSLAN, İsmail YILMAZ
Spin(7) holonomisine sahip warped çarpım manifoldlarının genelleştirilmesi PDF
Selman UĞUZ, Ayşe H. BİLGE
Mikrobiyal yakıt hücrelerinde disakkaritlerden elektrik üretimi PDF
Tunç ÇATAL, Hakan BERMEK, Kaichang LI, Hong LIU
Doğrusal ve çapraz bağlı N-izopropilakrilamit/ Monoitakonat kopolimerleri PDF
Yalçın YILDIZ, Nurseli UYANIK, Candan ERBİL
Akrilik asit - akrilamit kopolimerizasyon kinetiğinin bilgisayarla sürekli izlenmesi PDF
Ahmet PARIL, Huceste ÇATALGİL-GİZ

TEKNİK NOT

Blok Krylov metotlarının yüksek başarımlı uygulanması PDF
Ali DİNLER, Kamil ORUÇOĞLU


ISSN: 1307-1661