İTÜDERGİSİ/d, Cilt 9, Sayı 4 (2010)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Işığa duyarlı soda-kireç camlarının sentezi ve karakterizasyonu

Arca İYİEL, Süheyla AYDIN, Onuralp YÜCEL

Özet


Işığa duyarlı camlar, özel bir bileşime sahip olup mor ötesi (UV-ultraviolet) ışın yardımıyla çeşitli renklerin elde edildiği camlardır. Işığa duyarlı cam, cam harmanının hazırlanması, elde edilen camın geleneksel yöntemlerle şekillendirilmesinin ardından içeriğinde bulunan elementlerin UV ışınının aktinik özellik göstererek camın mikroyapısında değişikliklere neden olmasıyla elde edilmektedir. Cam içeriğinde bulunan kolloid metal olan gümüşün, cam içerisindeki boyut ve dizilimine bağlı olarak, camın saydam ya da opak olması sağlanabilmektedir. Bu çalışmada daha önce patenti alınan ana cam kompozisyonu olarak sodyum silikat yerine, soda-kireç camı seçilmiş ve camın ticari olarak üretilme olanağı incelenmiştir. Ayrıca, ışığaduyarlı camların kompozisyonunda ana camı renklendirmeyecek miktarda Ho2O3 eklenmesinin etkileri irdelenmiştir. Mevcut ticari kompozsiyonuna gümüş, alkali oksit, florür ve klorür, bromür ve iyodür grubundan en azından birini içeren ve Ce2O3 kullanımıyla 2000 W gücünde UV ışın kaynağı kullanılarak bu ışının aktinik radyasyon etkisi gösterdiği camın üretilmesi ve farklı oranlarda holmiyum oksit eklenmesiyle cam üzerindeki ve fotokimyasal süreç sonrası spektrometrik etkisi incelenmiştir. Ho2O3 eklenmesi ile cama fotokimyasal proses uygulaması ardından numunelerde beklendiği gibi, görünür bölgede fazla değişim olmamasına karşın yapıda değişim olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada, cam kompozisyonunun sodyum silikat matrisinden soda-kireç-silis cam matrisine modifiye edilmesi ve fotokimyasal proses aşaması için geliştirilen UV lamba sisteminin kullanımı ile Ho2O3 içeren camlara ışığa duyarlılık özelliği verilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Işığa duyarlı cam, renklendirme, optik karakterizasyon.


Tam Metin: PDF