İTÜDERGİSİ/d, Cilt 9, Sayı 4 (2010)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Kuru incirde fumonisin varlığının belirlenmesi

Funda KARBANCIOĞLU GÜLER, Dilek HEPERKAN

Özet


Besleyici ve sağlıklı bir gıda olan kuru incir dünyada yaygın olarak üretilen meyvelerdendir. Fumonisinler, mısırda yaygın olarak bulunmakta olup Fusarium verticilloides ve F. proliferatum tarafından üretilmektedir. Bu çalışmada Ege Bölgesi’nden 2003 ve 2004 yıllarında 7 farklı yöreden kurutma aşamasından temin edilen kuru incir örneklerinde fumonisin varlığı ELISA yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. ELISA yöntemiyle toplam fumonisin tayini ekstraksiyon, katı faz ekstraksiyon kolonuyla temizleme işlemlerinden sonra gerçekleştirilmiştir. İncir örneklerinin %81.8’inde 0.1 ppm’in üstünde fumonisin varlığı belirlenmiştir. Çalışmanın ikinci yılında örneklerde birinci yıla göre daha yüksek oranda fumonisin kontaminasyonu belirlenmiştir. Buna karşılık birinci yılda daha yüksek fumonisin düzeyleri belirlenmiştir. Her iki yılda da örneklerde fumonisin kontaminasyonu en fazla 1.0-5.0 ppm arasındadır. Kurutma aşamasından temin edilen kuru incirlerde ELISA yöntemiyle belirlenen toplam fumonisin değerleri HPLC yöntemi ile karşılaştırılmıştır. ELISA yöntemi ile HPLC yöntemine göre kuru incirde çok daha yüksek fumonisin değerleri elde edilmiştir. Örneklerin tamamında iki yöntemle elde edilen bulgular karşılaştırıldığında regresyon katsayısı 0.869 olarak hesaplanmıştır. HPLC yöntemiyle 1 ppm değerinin altındaki FB1 değerleri dikkate alındığında iki yöntem arasında ilişki belirlenmemiştir. 1 ppm’in üzerindeki değerler için iki yöntem arasında korelasyon belirlenmesine rağmen ELISA yöntemiyle elde edilen fumonisin miktarları HPLC yöntemine göre çok yüksektir. ELISA yöntemiyle 115 örneğin 11 adedinde yanlış pozitif sonuç belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre kuru incirde fumonisin tayini için ELISA tarama amaçlı olarak kullanılabilecek bir yöntem olup sonuçların HPLC gibi başka bir yöntemle doğrulanması gerektiği düşünülmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Kuru incir, fumonisin, ELISA.


Tam Metin: PDF