İTÜDERGİSİ/d, Cilt 9, Sayı 4 (2010)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Conta ve flanş bölgesinin buzdolabı enerji verimine etkisinin incelenmesi

F. Alper SOYSAL, Feridun ÖZGÜÇ

Özet


Buzdolaplarının enerji tüketim değerini etkileyen temel parametreler soğutma ve yalıtım sistemidir. Conta ve flanş bölgesi buzdolabı yalıtım sisteminde önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle yalıtım malzemesinin iyileştirilmesi ile etki oranı artış göstermektedir. Bu çalışmada temel olarak, buzdolaplarında terleme ve conta yapışmasının önüne geçilebilmesi amacıyla kullanılan flanş ısıtıcılarının ve contanın buzdolabı ısı kazancına etkisi, sayısal ve deneysel olarak incelenmiş; flanş ısıtıcısı ve conta bölgesinden gerçekleşen ısı transferi belirlenmiştir. Çalışmanın iki ana kısmından ilkini oluşturan deneysel çalışmalar yardımı ile öncelikli olarak mevcut durumda conta ve flanş bölgesinden gerçekleşen ısı transferi belirlenmiştir. Deneyler sonucunda elde edilen değerler literatür değerleri ile karşılaştırılmıştır. Çalışmanın devamında bu bölgeye uygulanabilecek geometriler belirlenerek uygulanmış ve bu uygulamaların buzdolabı enerji tüketimine etkisi araştırılmıştır. İkinci adımda sayısal çalışmalar gerçekleştirilmiş, öncelikle mevcuttan daha basit bir geometri ile flanş ısıtıcısı uygulaması için sayısal bir model oluşturulmuş ve bu bölgenin analizi mevcut durum için gerçekleştirilmiştir. Bu model ile elde edilen sonuçlar çerçevesinde buzdolabı gerçek modeli oluşturularak IDEAS programında analizler mevcut ve farklı uygulamalar için gerçekleştirilmiştir. Farklı uygulamalar, flanş ısıtıcısının konumunun değiştirilmesi, boru malzemesinin ve geometrisinin değiştirilmesi olarak tanımlanmıştır. Analizlerden elde edilen uygun sonuçlar buzdolaplarına uygulanmış ve deneysel olarak irdelenmiştir. Yapılan deneylerin sonuçları, bu bölgede terleme ile contanın yapışmasını engelleyebilen, ek olarak flanş ısıtıcısından kabin içerisine geçen ısı miktarını da azaltabilen bir uygulama ortaya koymuştur.

 

Anahtar Kelimeler: Buzdolabı, conta, sayısal analiz.


Tam Metin: PDF