İTÜDERGİSİ/d, Cilt 9, Sayı 4 (2010)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Kontrollü/yaşayan serbest radikal polimerizasyonu ile stirenlenmiş yağ üretimi

Neslihan ALEMDAR, A. Tuncer ERCİYES

Özet


Bu çalışmada, kontrollü/yaşayan radikal polimerizasyon tekniklerinden biri olan tersinir katılma –bölüşme zincir transfer polimerizasyon (reversible addition – fragmentation chain transfer polymerization - RAFT) tekniği kullanılarak hava üflenmiş keten yağının stirenlenmesi gerçekleştirilmiştir. RAFT ajanı (Zincir transfer ajanı) olarak Fenasil Morfolin Ditiokarbamat (PMDC) kullanılmıştır ve polimerizasyonda uygun miktarı belirlenmiştir. RAFT ajanı miktarı, peroksit gruplarının oluşturacağı serbest radikaller esas alınarak hesaplanmıştır. Polimerizasyonda, değişen miktarlarda PMDC kullanılarak, miktarın ürün özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, ortamda oluşan serbest radikallere ekivalent miktarda PMDC kullanıldığında polimerizasyonun kontrol edilebildiği ve dar molekül ağırlığı dağılımının sağlandığı görülmüştür. Ekivalent miktardan daha fazla PMDC kullanıldığında ise polidispersitenin daha da düştüğü gözlenmiştir. Elde edilen stirenlenmiş yağ örnekleri GPC ve FT-IR analizleri ile karakterize edilmiştir. Sonuç olarak RAFT polimerizasyon tekniği kullanılarak, polidispersitesi düşük (<1.5) ürünler elde edilmiştir. Bu yöntem ile elde edilen ürünlerin, klasik yöntemin tersine, homopolimer içermedikleri çapraz bağlı filmler üzerinden yapılan test ile anlaşılmıştır. Ayrıca elde edilen ürünlerin film özellikleri, ilgili standartlara göre incelenmiş ve klasik yöntem ile elde edilen ürünün film özellikleri ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda, RAFT tekniği kullanılarak elde edilen ürünlerin, klasik yöntem ile üretilene göre suya ve baza karşı daha dayanıklı oldukları ve kuruma süresinin daha kısa olduğu görülmüştür. Filmin daha kısa sürede kuruması yüzey kaplama endüstrisinde istenilen bir özelliktir. Ayrıca bu ürünlerin yapışma özelliği de klasik yöntem örneğine göre daha iyi çıkmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Stirenlenmiş yağ, kontrollü/yaşayan polimerizasyon, RAFT.


Tam Metin: PDF