İTÜDERGİSİ/d, Cilt 9, Sayı 4 (2010)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Magnezyum levha alaşımlarının üretimi ve geliştirilmesi

Özgür DUYGULU, Onuralp YÜCEL, Ali Arslan KAYA

Özet


Türkiye’nin ilk magnezyum alaşımı levhası, ikiz merdaneli sürekli döküm tekniği ile üretilmiştir. Magnezyum AZ31, AZ61, AZ91, AM50 ve AM60 alaşımı levhalar 4-8 mm kalınlığında, 1500 mm eninde başarılı bir şekilde elde edilmiştir. Levhalar daha sonra homojenleştirme ısıl işlemlerine maruz bırakılmıştır. Levhaların mikroyapıları yüzey, en ve boy yönlerinde optik mikroskop ve Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile incelenmiştir. Daha detaylı mikroyapı incelemeleri Geçirimli Elektron Mikroskobu (TEM) ile yapılmıştır. Yarı nicel ve nicel elementel analizler SEM-EDS (Enerji Dağılım Spektrometresi), TEM-EDS ve EPMA (Elektron Prob Mikro Analiz Cihazı)-WDS (Dalgaboyu Dağılım Spektrometresi) sistemleri ile yapılmıştır. X-ışınları difraksiyonu (XRD) teknikleri karakterizasyon ve yönlenme incelemeleri amaçlı olarak kullanılmıştır. Malzemelerin mekanik özellikleri çekme deneyi ve sertlik deneyleri ile ölçülmüştür. Çekme deneyleri hadde yönü, hadde yönüne 45 derece açı ve 90 derece açı olmak üzere üç farklı yönde ekstensometre yardımı ile yapılmıştır. Ayrıca numune yüzeylerinde ve farklı kesitlerde mikro Vickers ve Brinell Sertlik taramaları yapılmıştır. Elde edilen levhalar üzerinde soğuk hadde, sıcak hadde ve ısıl işlem gibi termomekanik işlemler denemeleri de gerçekleştirilmiştir. Levhalar öncelikle laboratuar ölçeğinde sıcak hadde ile inceltilmişlerdir. Daha sonra elde edilen bilgiler ışığında magnezyum AZ31 alaşımı levhalar ısıtıldıktan sonra endüstriyel ölçekli hadde sistemi ile 1 mm kalınlığa kadar inceltilmiştir. Elde edilen sonuçlar ışığında otomotiv, savunma ve elektronik endüstrileri için uygun magnezyum levha alaşımlarının üretimi olası gözükmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Magnezyum alaşımları, levha, ikiz merdaneli sürekli döküm.


Tam Metin: PDF