İTÜDERGİSİ/d, Cilt 9, Sayı 4 (2010)

Yazı Büyüklüğü:  Küçük  Orta  Büyük

Bitkisel yağların yeni bir yöntemle homopolimerizasyonu

Osman EKSİK, Tuncer ERCİYES

Özet


Yağlar bitki ve hayvanların içyapılarında oluşan, suda çözünmeyen ve ana komponenti trigliseridler olan doğal maddelerdir. Yapısal olarak trigliseridler, bir gliserol molekülünün üç yağ asidi molekülü ile oluşturduğu kondenzasyon ürünüdür. Boya endüstrisinde kullanılan,  doymamış yağ asidi içeriği fazla olan keten yağı ve ayçiçek yağı gibi kuruyan ve yarı kuruyan yağlar zayıf film özelliklerine sahiptir. Yüzey kaplama uygulamalarında doğrudan olarak kullanılamayan bu yağlar alkaliye, aside, suya dayanıklılık ve yapışma gibi bazı özelliklerinin geliştirilmesiyle yüzey kaplama uygulamalarına elverişli hale getirilebilirler. Yağların homopolimerizasyon veya uygun vinil monomerleri ile kopolimerizasyonları sonucunda yüzey kaplama malzemesi olarak kullanılabilir hale dönüştürülürler. İyi film özelliklerine sahip bir organik yüzey kaplayıcı üretmek için bitkisel yağlarla yapılan kopolimerizasyon reaksiyonlarında en yaygın kullanılan monomer stirendir. Bu çalışmada, yarı kuruyan bitkisel yağların polimerizasyonu yeni bir yöntem ile yapılmıştır. İlk olarak bitkisel ayçiçek yağı belli bir oranda gliserin ile reaksiyona sokularak kısmi gliserid karışımı elde edilmiştir. Daha sonra elde edilen bu kısmi gliserid karışımı ile toluen diizosiyanat ve 2-hidroksietil metakrilat’ın reaksiyona girmesi sağlanarak makromer üretilmiştir. Bu makromerin yapısı FTIR ve GPC analizleri ile tespit edilmiştir. Elde edilen makromerin polimerizasyon ürünü elde edilmiş ve film özellikleri belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda,  bu ürünün film özellikleri açısından kaplama malzemesi olarak kullanılabilecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Modifiye yağlar, makromer, homopolimerizasyon, trigliseridler.


Tam Metin: PDF